Média megjelenés

Média megjelenés 1996-2000

Nagysáp új polgármestert választott Mike Lőrinc személyében
„Cél, jobban megmozgatni a lakosságot”
Az Idősek Otthona, amelyre a helybeliek joggal lehetnek büszkék

Nagysápon 1500 ember él. Közülük a szavazásra jogosultak számra 1050 fő, a többiek pedig még fiatalkorúak. A település a Gerecse-hegység egyik völgyében létesült. A lakosság összetétele vegyes, de a fiatalabb korosztályhoz tartozók valamivel kevesebben vannak. Ennek oka, hogy a község nyújtotta anyagi lehetőségek nem minden időben vállalták az ott élők gyermeknevelését, illetve eltávoztak olyan falvakba, városokba, ahol több lehetőség nyitott. Így a falu lassan elöregszik.

A közelmúltban megválasztott polgármester, Mike Lőrinc reménykedik abban, hogy ezen közös összefogással változtatni tudnak. Éppen ezért ragadtuk meg az alkalmat, hogy az újonnan megválasztott polgármesterrel és elképzeléseivel, terveivel ismerkedjünk.

Néhány hete, hogy a polgármester-választás lezajlott Nagysápon. Mike Lőrincet választották a szavazók a település első emberévé. Mindenek előtt arra voltunk kíváncsiak, miért is kellett időközi választást tartani?

Ennek oka rendkívül prózai, hiszen a polgármester, aki már az előző ciklusban is betöltötte ezt a funkciót, lemondott. Ezt azzal indokolta, hogy nem tud együtt dolgozni a képviselőtestülettel. Úgy gondolom, nem ez volt a valóság, de végül is ezzel mondott le tisztségéről. Bizonyára az is zavarhatta, hogy az előző ciklus végén én is indultam a polgármesteri címért. A választás végeredménye igen szoros volt kettőnk között. Mindössze hét szavazattal maradtam alul, és szorultam a második helyre. A falu pedig szeretett volna polgármestert váltani. Ezek az okok játszhattak közre abban, hogy időközi választásokra került sor Nagysápon a korábban megválasztott polgármester lemondása miatt.

Miként zajlottak a mostani választások, volt-e komolyabb harc a polgármesteri címért?

Az időközi választáson már nem volt ellenfelem, senki sem jelentkezett rajtam kívül erre a tisztségre. Azt is el kell mondani: magam is gondolkodtam, hogy vállaljam-e ezt a feladatot. Aztán úgy éreztem, ez a falu megérdemli azt, hogy dolgozzak érte. Kötelességemnek éreztem – ha már az előző választási fordulóban olyan bizalmat kaptam, melyet a végeredmény tanúsított –, vállalni kell a polgármesteri tisztet, és meg kell próbálni a falut kimozdítani a holtpontról. Megítélésünk szerint nagyon mélyponton vagyunk.

Miért kellett azon gondolkodnia, hogy elinduljon-e avagy sem?

Elsősorban azért, mert időközben egy autósiskolát vezettem, és az jól beindult. Hozta azt, amire számítottam, és elgondolkodtam azon, hogy a kettős feladatot el tudom-e látni. Végül úgy döntöttem, hogy a polgármesterséget főállásban fogom végezni, az autósiskolát pedig másodállásban viszem tovább.

Mit jelent, hogy Nagysáp mélyponton van?

Ez azt jelenti, hogy állandóan hiánnyal kűzdünk. A költségvetésünket csak úgy tudjuk nullára kihozni, hogy minden évben pályázunk az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települések pályázatára. Minden évben meg is kapjuk a támogatást. Ez évben is beadtuk, mintegy kétmillió forintra számítanánk, mert ennyi a hiányunk. Ha nem kapjuk meg ezt az összeget, már nem tudjuk előteremteni. Sajnos eddig minden évet forráshiánnyal kezdtünk. Kistelepülés vagyunk, és nincs olyan üzem vagy gyár, amely bennünket tudna támogatni. Bevételünk a súlyadóból és a kis létszámú vállalkozó által befizetett iparűzési adóból tevődik össze. Más jövedelemforrással Nagysáp nem rendelkezik.

A Nagysápon történt változás és a település gondjainak ismertetése után Mike Lőrinc polgármestert arra kértem, beszéljen önmagáról. Mit tart fontosnak elmondani egy ilyen bemutatkozás keretében?

Már 47 éves vagyok. Hivatásként fiatalon a rendőri pályát választottam. Rendőrtisztként dolgoztam 1986-ig. Akkor önként távoztam a fegyveres testülettől, mivel felettesemmel nézeteltérésem támadt. Békésen váltunk el. Ezt követően célom volt, hogy biztosító társaságnál legyek nyomozó, de ez nem sikerült. Aztán vállalkozó lettem 1988 áprilisától, és jelenleg is az vagyok. Zöldségesként kezdtem, ezután jött az autósiskola. Ez ma már az én nevemet viseli, és Esztergomban tevékenykedem, hiszen ott vannak az autósvizsgák.

Lehetséges, hogy azért választották polgármesternek Önt, mert vállalkozóként már sikeres ember?

Valószínű, ez is befolyásolta választóimat. Ám ami szerintem megfogta Nagysáp polgárait az az volt, hogy határozott embernek ismertek meg. Amit elterveztem, azt meg is valósítottam.

Ennek függvényében adódik a kérdés, hogy mit tervez a település felzárkózása, jobbítása érdekében?

Nagysápon először nem nagy dolgokat akarunk megvalósítani. Mindenekelőtt a település elhanyagolt útjain kívánunk javítani, mert bizony elhanyagolt állapotban vannak. Aztán fontos a vízlevezető-árkok kijavítása, hiszen minden évben gondot okoznak a májusi-júniusi zivatarok. Mi egy völgykatlanban élünk, így a környező hegyekből lezúduló víz a falu közepén söpör végig, jelentős károkat okozva. Terveink között szerepel járdák építése. Amennyiben ez megvalósulhat, szeretnénk betelepíteni Nagysápra kisebb üzemeket, akár olyan szinten, hogy a lakosság azon részét, aki nem tudja elhagyni településünket, munkához juttassuk.

Milyen problémák azok, amelyeket a lehető leggyorsabban meg kell oldaniuk?

Mindenek előtt a falunak ki kell alakítani a lakosság és a polgármesteri hivatal közötti párbeszédet. A korábbi időszakban az emberek hiányolták, hogy őket nem igen hallgatták meg. Nem mozgatták a falut, pedig tenni akarás van Nagysápon. Sokan jelezték már segítő szándékukat, segítségüket különböző ügyekben. Csak éppen koordinálni, összefogni kellene. E téren magam is nagy feladatokat vállalok. A lakosság pedig hajlik arra – ha már pénzzel nem tudnak segíteni –, hogy emberi segítséggel különböző feladatokat oldjon meg.

A kérdésem ezek után pedig, kire, illetve kikre számít a tervei és a megoldandó feladatok megvalósítása során?

A falu közösségének segítségét várom. Persze vannak, akik nem teljesen értenek egyet a mai elképzelésekkel, de remélem ők is beállnak a sorba. Ugyanis Nagysápon két vallási – keresztény, református – felekezet van. Mindkét egyház támogatására számíthatok, hiszen a vezetőik biztosítottak támogatásukról. Azt hiszem, ez nagymértékben hozzásegíti a mostani önkormányzatot a falu felvirágoztatásához.

Amint említette, jobbára magyarlakta település Nagysáp. Ám cigány kisebbség is él itt. Mi a helyzet velük?

Úgy érzem, velük is megtaláltam a hangot. Partnerként kezelem őket. Saját kisebbségi önkormányzatuk nincs, habár tervezték a választási ciklusban a megalakítást. Gyűjtötték a kopogtató cédulákat, de nem tudom, miért nem lett belőle semmi. Talán létszámgondjuk volt, bár hallgatólagos vezetőjük van, és képviselőik az önkormányzat különböző bizottságainak tagjai.

Mi az, amin jelenleg is dolgoznak a falu érdekében?

A napi gondokkal vagyunk elfoglalva. Ilyen a szemétszállítás, illetve a lomtalanítás. A szolgáltatóval van szerződésünk e feladatokra, de bizonyára nem olvasták el. Így gondok vannak e területen. A legfontosabb pedig, hogy a katolikus templomunk 100 éves fennállását ünnepeljük május 16-án, vasárnap. A környezet rendezése megtörtént, az ünnepi misére pedig közösen készülünk.

Milyen ünnepséggel várják az ünnepi szent misére érkezőket?

A polgármesteri hivatal külön nem készül ünnepi műsorral. A katolikus egyház szervezésében lesz vasárnap 16 órakor ünnepi szent mise, amelyre a környékbeli tiszteletesek és plébánosok is meghívást kapnak. A hivatalnak semleges álláspontra kell helyezkedni, hiszen a katolikusok mellett a református egyháznak is jelentős számú hívői vannak Nagysápon.

Miként támogatja az egyházakat?

Kölcsönösen megjelenünk egymás rendezvényein. Nagyon vigyázunk az egyensúlyra. A családomban már ezt megtanultam, hiszen feleségem református, magam pedig katolikus vallású vagyok. Persze a százéves évforduló kiemelkedő jelentőség lesz Nagysáp életében.

Mi az, amire már ma is büszkék lehetnek?

A településünk mai életében büszkék lehetünk a főút mellett épített Idősek Otthonára, bár az nem a mi tulajdonunk, de nagyon szép. Kis hibája, hogy a gyönyörű épületet jobb oldalról a katolikus, bal oldalról pedig a református temető veszi közre. Ám az egykori TSZ terménytárolójából mára egy gyönyörű épület vált, melyre a helybéliek joggal büszkék.

Milyen hagyományai vannak Nagysápnak?

Nagy hagyományokra a község nem tekinthet vissza. A szüreti felvonulás és a különböző majálisok rendezésével az utóbbi időben próbáljuk a jövendő hagyományaink alapjait lerakni. Meg kell mondani, még a kezdeteknél járunk.

Polgármester úr, Ön szerint milyen az élet ma Nagysápon?

Még rövid ideje vagyok a község vezetője, így nincs kitekintésem arra, hogy eddigi munkámat miként értékeli a lakosság. Visszajelzések már vannak, amelyek pozitívak. Ma még érzékelhető a passzív magatartás, a beletörődés. Én szeretném, ha ezek a vélemények megváltoznának, az emberek szabadon elmondanák gondolataikat. Felvállaltam, hogy minden kisebb-nagyobb kérdést megválaszolok. Elhatároztam, nem lesz olyan ember, aki úgy menjen el a polgármesteri hivatalból, hogy legalább egy kedves szót ne kapjon, ha esetleg panaszában nem is tudunk intézkedni. Nagymértékben támaszkodni kívánok a lakosság elképzeléseire, mert eddigi tapasztalataim olyanok voltak, hogy nem kérdezték őket. Amikor pedig bevonták őket, az érdektelenségükkel tüntettek. A cél: jobban megmozgatni a lakosságot.

Mi lehet a passzivitás oka, hiszen ez nem véletlenül alakul ki?

Nem voltak olyan vezetők, akik kíváncsiak lettek volna az emberek véleményére, és partnernek tekintették volna a településen élőket. Olyan határozatokat hoztak, melyről a helyben lakókat nem tájékoztatták. Példa erre a csatornázás. Ezen mindenképpen változtatni kell!

Most újították fel Nagysáp belterületén az öregek napközi otthonát. Miért tették?

Abban a programba léptünk be, mely az idősek életminőségének javítását célozza meg. Számos olyan idős ember él a faluban, aki egyedül ücsörög otthon. Ezen kívántunk segíteni. Ma már huszonhárom fővel működik, hiszen egy pályázaton nyertünk majd 2,5 millió forintot. A munkálatok a végéhez közelednek, és az idősek egyre szívesebben járnak oda. Beszélgethetnek, ebédelhetnek, hasznosan tölthetik napjuk nagy részét.

Komárom-Esztergom Megyei Hírlap (Komárom-Esztergom Megyei napilap), Nagysápi Krónika – tátrai
1999. május 15., szombat

Egyelőre nincs TB-támogatás –
Égető gondok az időskorúak szociális otthonai körül
Elkészült a lift a nagysápi Otthonban. Kiss Sándort az első liftútra kíséri Radóczné Pánczél Judit főnővér

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Módszertani Csoportja – amelynek a bentlakásos intézmények igazgatói a tagjai – értekezletre gyűltek össze a nagysápi Szent Borbála Idősek Otthonában, hogy tárgyaljanak a vezetésük alatt álló intézmények társadalombiztosítási finanszírozásának lehetőségeiről.

Égető gond ezekben az önkormányzati és magánintézményekben az, hogy nincs megoldva az ápolásra szoruló fekvőbetegek alapnormatíván felüli támogatása. Ugyanis a bentlakásos szociális intézményekben nem csak olyan idős emberek élnek, akik rokonok, társak hiányában ezt a lehetőséget választják, és az alapellátáson túl mást nem igényelnek.

Ám vannak olyan otthonlakók is, akik életük vége felé súlyosan megbetegszenek, kórházba, majd onnan egy idő után vissza az otthonba kerülnek. Csakhogy az ő ellátásuk már orvost, ápoló személyzetet, diétát – egyszóval a kapott normatíva legalább duplájába kerülő ápolást kíván.

Nos, ez nem megoldott, hiszen nem kapnak támogatást utánuk az intézmények. Nincs ugyanis semmiféle jogszabály, amely erre az Egészségbiztosítási Pénztárat kötelezné. Erről beszélt Szekeres Imre, a megyei szervezet munkatársa.

Az intézményvezetőknek elmondta, hogy milyen körülményekre tekintettel adható meg az ápolási otthon működési engedélye.

A mai, vegyes felállású, bentlakásos intézmény a finanszírozást nem teszi lehetővé. Megállapították a résztvevők, hogy lényegében – amire mindenki számítana – a szinte ellehetetlenítő kívánalmak a szaktárca részéről elriasztják majd a vállalkozókat az ápolási otthonok létrehozásától.

Tisztázták a jelenlévők azt is, hogy az “otthon” és az “ápolási otthon” között a kölünbség az, hogy az utóbbi valójában kórházi ágyat jelent, amire valóban más normatívák vonatkoznak, de a most többségben lévő “vegyes” otthonokban az elszámolási különválasztást el sem lehet végezni.

Valóban nagy gond ez – az értekezlet végére kiderült, hogy pillanatnyilag megoldhatatlan –, mert egy “kényelmes” tény adott, hogy ugyanis az otthonok (már csak lelkiismereti okokból is) életük végéig gondozzák beteg lakóikat, nehezen teremtve elő erre az anyagiakat.

Végezetül megállapították, hogy ez nem megyei, hanem országos gond, amelyet a kormánynak, a népjóléti tárcának kell megoldani.

24 ÓRA (Komárom-Esztergom Megyei napilap), Megyei Körkép – Ádám É.
1998. május 19., kedd

Szent Borbála Idősek Otthonáról készült TV riportfilm
(MTV / Évgyűrűk c. műsor, 1997)

Média megjelenés 2001-2010

Pánczél Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft.:
Közhasznú egyszererűsített éves beszámoló, Közhasznúsági jelentés (2009)

Pánczél Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft.:
Közhasznú egyszererűsített éves beszámoló, Közhasznúsági jelentés (2008)

Gondban az idősotthonok – Bealkonyul?

Az igazságosabbá tett, de csökkentett állami támogatás alapjaiban ingatta meg az idősotthonok fenntartását, holott az elöregedő társadalomban egyre többen szorulnak ilyen ellátásra.

Akár évtizedekre szóló megállapodást kell kötni az otthon lakóival, miközben évente változnak az állami támogatás feltételei, és még ennél is gyakrabban módosulnak az idősotthoni ellátást szabályozó törvények, szakmai szabályok. Sok egyéb gond mellett a gazdaság más területein sem ismeretlen hektikus körülmények is nehezítik a vállalkozást, akadályozzák a hosszú távú tervezést – véli Pánczél István, a Komárom-Esztergom megyei Nagysápon működő magánintézmény vezetője.

Amíg az idős emberek csak azt várják el az otthontól, hogy mindennapi életüket kényelmessé tegye, gondoskodjon az étkeztetésről, szükség esetén könnyen elérhető legyen az orvos, az éjszakás nővér, addig minden olajozottan működik. Ha azonban napi többszöri segítségre szorulnak, mosdatni és öltöztetni kell őket, óhatatlanul kibuknak a gondozás gyengeségei – állítja egy budapesti idősotthon névtelenséget kérő lakója. Ráadásul a kiszolgáltatottság érzetét tovább erősíti, hogy a színvonalasabb, a beköltözőnek külön lakrészt nyújtó intézmények 5-10 millió forintot is elkérnek belépési díjként, amit az idős emberek rendszerint lakásuk eladásával teremtenek elő, felégetve maguk mögött a visszautat.

Tartós időskori elhelyezést nyújtó – zömében önkormányzati tulajdonú – szociális intézményekben mintegy 51 ezren élnek. Az ilyen otthonok működési költségeinek átlagosan 30 százalékát maguk a gondozottak fizetik: a szociális törvény szerint öregségi nyugdíjuk legfeljebb 80 százalékáig járulnak hozzá ellátásuk árához. Ez a térítési díj 2007-ben átlagosan havi 44 ezer forint volt, amit fejenként további legalább 90 ezerrel egészített ki az állami költségvetés, és fejeltek meg az önkormányzatok. Az a tény, hogy 1997 és 2004 között az inflációt meghaladó mértékben nőtt az egy főre jutó idősotthoni ellátás állami támogatása, a magánbefektetők számára is vonzóvá tette ezt a szolgáltatást, ami több ezer, a korábbiaknál jóval színvonalasabb férőhely megteremtésével járt.

Mivel az emelt szintű intézményekben sem lehet a nyugdíj 80 százalékánál többet kérni, a befektetés – legalább hosszú távú – megtérülésével csak a beköltözéskor esedékes egyszeri befizetés kecsegtet. Ám 2007 után megkezdődött az állami támogatás differenciálása: megszűnt az egyenlősdi, hogy egy idősotthonba költözött, önellátásra képes friss nyugdíjast ugyanannyival támogasson a költségvetés, mint egy szellemileg leépült, állandó felügyeletet és ápolást igénylő, minimálnyugdíja alapján legfeljebb 10-20 ezer forintos térítési díjat fizető ellátottat. Így az emelt szintű ellátásban részesülők támogatása jelentősen csökkent volna. Erre a nívósabb szolgáltatást nyújtók villámsebesen átalakították korábbi szerződéseiket: az átlag feletti elhelyezésért beszedett egyszeri belépési díjat visszafizették, majd más jogcímen (amit már nem fenyegetett a támogatáscsökkentés), például az „alapszintűt meghaladó egészségügyi ellátás” nyújtására hivatkozva azonnal vissza is kérték. A támogatás rendszere 2008 elejétől tovább szigorodott: az újonnan belépőknél már csak azok idősotthoni gondozásának költségeihez járul hozzá az állam, akik igazolt módon legalább napi négyórás ápolásra szorulnak. Így jelenleg a támogatási összeg havi 46-65 ezer forint között van. Ám ha az idősotthont működtető nonprofit társaságnak valamely egyház is tagja, máris 50 százalékkal nő az ellátottak után járó összeg. Ezért mind több üzemeltető keres egyházi csendestársat a túléléshez, miközben mind kevesebben emlékeznek arra, hogy 2004-ben milyen indokkal léptették életbe ezt a pozitív diszkriminációt. A jobb memóriájúaknak úgy rémlik, ezzel akarták kompenzálni az egyházakat, mivel akkoriban ki voltak zárva olyan pályázatokból, amelyeken a szociális és oktatási beruházásokra lehetett pénzt szerezni. Ez a kirekesztés időközben megszűnt, az emelt szintű támogatás viszont megmaradt.

“Az egészségügyi rászorultság hatósági vizsgálata miatt az idősotthonokban az elmúlt egy évben megnőtt azok aránya, akik legalább napi négyórás gondozást igényelnek. Így mind több ápolóra és szakápolóra van szükség, ám belőlük nincs túlkínálat a munkaerőpiacon. Ráadásul a spórolás kézenfekvő módja lecsípni a legnagyobb kiadást jelentő munkabérekből, a kisebb létszám pedig az ellátás színvonalát csökkenti” – adott rövid értékelést a kialakult helyzetről Ráczné Freidler Andrea, a gondozási igény jogosságát elbíráló Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet munkatársa. Pánczél István, a nagysápi otthonvezető számításai szerint a jelenlegi körülmények között még a nullszaldós működtetés is képtelenség, hiszen a nála kalkulált szolid, 155 ezer forintos fejenkénti önköltség fedezéséhez az állami normatíván felül 90-97 ezer forintos díjat kellene kérni az ellátottaktól, amit azonban csak kevesek nyugdíja tesz lehetővé. A gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök térítési díjának emelkedése is az otthon kiadásait terheli, ugyanakkor az orvosi ellátás, a gyógyszerár-támogatás mindenkit megillet, akinek van biztosítási jogviszonya. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium szakmai koncepciójában több éve szerepel, hogy ne csak a szociális, hanem az egészségügyi tárca is vegyen részt az idősotthoni ápolás finanszírozásában, hiszen sok esetben fekvőbetegek kórházi gondozást helyettesítő ellátásáról van szó, ám e célra eddig egyetlen garast sem sikerült kiénekelni a társtárca büdzséjéből.

Pedig a gondok csak növekedni fognak, hiszen a demográfiai prognózis egyértelműen jelzi az idősek számarányának növekedését. Ráadásul egyes elemzések szerint 2020-ra 250-500 ezren lesznek, akik egyáltalán nem szereznek jogot nyugdíjra. A társadalom elöregedésével küzdő fejlett országokban igyekeznek az időseket addig otthon tartani – ellátni, gondozni, támogatni -, ameddig csak lehetséges, ezt tekintvén a humánusabb és sok esetben olcsóbb megoldásnak. Az elv természetesen idehaza is ismert, sőt az önkormányzatok kötelesek is az otthonukban élő idősekről gondoskodni. Mivel azonban a minimális gondozási szint nincs meghatározva, ezt a penzumot már azzal is teljesíteni lehet, ha legalább egyfajta alapszintű szolgáltatást nyújtanak. Így – formálisan – a segélyezés, a nappali, klubszerű ellátás, az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a segélykérő otthoni jelzőrendszer működtetése, az ideiglenes gondozóintézeti elhelyezés közül bármelyik egymagában is elégséges formája lehet az idősek támogatásának.

Bőven lenne még helye a gondoskodásnak, hiszen a statisztikai adatok szerint szociális étkeztetésben minden tízezer 60 éven felüliből 462-en, házi segítségnyújtásban pedig 210-en részesülnek. Valódi, hosszú távú megoldást azonban az az egészségbiztosítástól elkülönült, önálló ápolásbiztosítás jelentene, amelynek létrehozásával a rendszerváltás óta egyetlen kormány sem foglalkozott érdemben. Senki sem érezte elég erősnek magát ahhoz, hogy a társadalombiztosítási kasszából hasítson ki erre néhány százalékot, vagy újabb kötelező járulék kivetését kezdeményezze, amelyből kizárólag a rászoruló idős emberek ápolását, gondozását lehetne finanszírozni. Persze önkéntesen, üzleti alapon is működhetne ez a fajta biztosítás. Ám öngondoskodásra jó eséllyel a tehetősebbek fordítanának pénzt, a leginkább rászoruló idősekről továbbra is az államnak kellene gondoskodnia.

HVG, Magyar gazdaság – Gáti Júlia
2009. április 18., szombat

Oázis… Nagysápon

Van egy, építészeti-, de humán szempontból is egyaránt jeles oázis, a Komárom-Esztergom megyei Nagysáp határában épült, Szent Borbála Idősek Otthona.

Az intézményt működtető Kft. vezetője, Pánczél István, büszkén vezet végig ebben a sok tekintetben valóban példát mutató, mindenképpen speciális lakókörnyezetben.

Tisztában vagyunk vele, milyen nehéz döntést jelent leendő, idős lakóink számára az elhatározás, ha a látottak alapján úgy döntenek, hogy igénybe veszik szolgáltatásainkat. Tudjuk, hogy az ilyen döntés soha nem könnyű! Mindenesetre munkatársainkkal ígérjük, hogy mind a szolgáltatásainkkal, mind pedig az Otthon felszereltségével igyekszünk elnyerni az új lakóink és hozzátartozóik elismerését. Sokan már-már összetévesztenek bennünket a kórházi ellátással.

Az igény egyre nagyobb az ellátás tekintetében. Sajnos, mi sem tudjuk, hogy mire öregszünk meg – mondja az ügyvezető igazgató.

Bejárásunk során azt is megtudom, hogy a Szent Borbála Idősek Otthona 1996-tól-2003-ig szociális vállalkozás volt, majd 2004-től kiemelten közhasznú formában működő, bentlakásos álom-intézmény lett.

Úgy tudom, egy ellenőrzés kapcsán kapták azt az értékelést, mely szerint Önöké Komárom-Esztergom megye tárgyi eszközökkel legjobban felszerelt intézménye.

Sajnos, a gyakran változó jogszabályok egyaránt próbára teszik a fenntartót, az ellátottat, valamint a hozzátartozókat.

Éppen ezért célul tűztem ki, hogy a kiszámíthatóbb ellátás miatt két éven belül “kivonul” az Otthon a szociális ellátórendszerből.

Az épületegyüttesük mindenképpen szimpatikus! Nagysáp egyik legszebb fekvésű helyén, az Esztergom-Tatabánya útvonal mentén kiépített, parkírozó helyekkel ellátott, parkosított területen épült, és ebben az Otthonban valóban ízléses, közös-, tovább egy- és kétszemélyes, fürdőszobás, hangulatos lakrészeket alakítottak ki.

A fürdőszobán kívül a lakószobák felszereltségéhez tartozik még a tűzriasztó rendszer, a kábeltévé-, és a telefon csatlakozási lehetőség.

Önálló kápolnával rendelkezünk, és az akadálymentes közlekedés biztosítása érdekében a szinteket külső lifttoronyban elhelyezett, panorámás személyfelvonó köti össze. A kerekesszék használata az intézményen belül mindenütt biztosított.

Megismerve ezt az ízléssel, szakértéssel épült Otthont, úgy tűnik, megvalósult álom a jövőképük meghatározása, ami, ha jól emlékszem, így szól: “Intézményünk jövőképében egy, a bentlakók és a társadalom számára egyaránt minden igényt kielégítő, az emberi értékeket szem előtt tartó Otthon, valamint boldog, “élni” akaró, egyenrangú partnerként kezelt idős emberek jelennek meg.” Ráadásul küldetéstudatunk is van!

Otthonunkat az idős emberek bentlakásos jellegű ápolására, gondozására hoztuk létre. Tevékenységi körünk civil keretek között működő bentlakásos ellátásként határozható meg. Fő célként az idős emberek alkonyának minél magasabb színvonalú, gondtalan eltöltését tűztük ki. Az emberi értékekre helyezzük a hangsúlyt, amit a társaságunk minden munkatársa mindennapi munkájában, és az egész életszemléletében igyekszik kinyilvánítani. Stratégiánk, hogy a mindennapok során a funkcionális területeken érjük el, majd folyamatosan tartsuk is fenn lakóink teljes körű megelégedettségét.

Más szóval a vevő-orientáció, a minőségszemlélet, valamint az emberközpontúság, mind-mind olyan jellemző erőssége ennek az Otthonnak, amelyek jelentős mértékben járulhatnak hozzá céljaink eléréséhez. Telitalálat volt a helyválasztás is. Ez a nagysápi dombok között, Budapesttől 49-, Tatabányától 28, Esztergomtól 19 kilométerre fekvő, bájos kis falu, jó klímájával, barátságos lakóival valóban alkalmas arra, hogy nyugodt, békés otthont nyújtson ápolásra, gondozásra szoruló, idős embertársainknak.

Otthonunk épületegyüttese, az “A” épület, és a “B” épületcsoport, tizenötezer négyzetméter nagyságú telken áll, a település természethez közeli részén.

Valamennyi épületünk kialakításának fő szempontja volt az idős emberek kényelmének biztosítása, és a természettel való kapcsolat megtartása. Pihenőparkunk egyaránt szolgál díszparkként, és “konyhakertként” is azoknak, akik szeretnek kertészkedni.

Tetszik, hogy az akadálymentes közlekedés biztosítása érdekében a szinteket az “A” épületben – külső üveg lifttoronyban elhelyezett – panorámás személylift köti össze, a “B” épületcsoportban pedig lépcsőn-járó készülék használatát biztosítják. Praktikus, hogy az “A” épület földszintjén helyezték el a mosó-vasaló helyiséget, a konyha raktárait, amit közvetlen étellift-kapcsolat köt össze az első emeleti konyhával.

Továbbá itt vannak a személyzeti helyiségek (öltözők-zuhanyzók), a női-férfi közös szobák, a nő-férfi ápolási osztály, közös mosdók, zuhanyzók, az orvosi szoba, és egy kis könyvtár. Az épülethez, 2005-ben két új demens foglalkoztató télikertet létesítettünk. Az első emeleten kapott helyet a külön bejárattal, terasszal rendelkező légkondicionált étkező, ahol büfé, kávéautomata, sőt, egyéni főzési lehetőség van. Az étkezőhöz tartozik egy mosdó és a nemenkénti illemhely is. A szint másik oldalán egy- és kétszemélyes, fürdőszobás szobák találhatók.

A tetőtérben egyszemélyes, fürdőszobás szobák vannak, továbbá itt helyeztük el a már említett, hitélet gyakorlására lehetőséget biztosító kápolnát is.

“B” épületcsoportunk apartman lakásait két-, és négyszemélyes, közös lakrészként ajánljuk. Az itt található negyven négyzetméteres telefonos apartman lakások külön terasszal, két főzőlapot, mosogatót és egy 120 literes, mélyhűtős hűtőszekrénnyel ellátott teakonyhával, teljesen felszerelt fürdőszobával valóban gondtalan életet biztosítanak. Az épületcsoport főépületének tetőtéri része négy lakásból áll – szintén teakonyhával, fürdőszobával.

Az önálló lakásokat igényesen parkosított környezet veszi körül, sétálóutakkal, kerti tóval. A “B” épületcsoporthoz külön orvosi szoba, nővér szoba, társalgó, foglalkoztató, mosoda tartozik.

Az étkezés az “A” épületben lévő étkezőben történik. Az épület egyszemélyes, fürdőszobás helyiségei magukba foglalnak egy tizenhárom négyzetméteres lakószobát, és egy négy négyzetméteres fürdőszobát.

A kétszemélyes, fürdőszobás helyiségek huszonöt négyzetméteres lakószobát, és hat négyzetméteres fürdőszobát foglalnak magukban. Ha igény van rá, természetesen berendezett szobát is tudunk adni, de a lakók megszokott berendezéseinek is helyet adunk.

A szinteket jól tervezett lépcsőház köti össze, minden szinten létesítettek egy társalgót, amely többszintes tér a funkciók találkozásának csomópontja. Innen érhető el az étkező, és tulajdonképpen minden, ami az időseknek fontos és szükséges lehet.

Ezek a közös használatú helyiségek szolgálhatnak a beszélgetések, esti kártya- vagy sakk-partik helyszínéül is. A szobákban: kábeltévé-, telefon csatlakozási lehetőség biztosított. Telefonközpontunk “házon belüli”, ingyenes hívást, nővér- és távolsági bejövő hívást egyaránt biztosít. Az Otthon által nyújtott szolgáltatás, melynek része az ápolók-gondozók által biztosított, folyamatos huszonnégy-órás ügyelet, valamennyi itt lakó számára azonos színvonalú. Rendszeres az orvosi ellátás, és szűrővizsgálatok.

A szabadidő hasznos eltöltése céljából az Otthon lakói fakultatív jellegű mentálhigiénés programokon (pl. torna, újságcikk felolvasás, társasjáték, zenehallgatás stb.) vehetnek részt, vagy éppen – szintén a különböző csoportos foglalkozások keretében – lehetőségük nyílik az aktuális ünnepekhez kapcsolódó apró meglepetések, ajándék- és dísztárgyak elkészítésére. Az intézményen belül szervezett programokon túl közös kirándulásokkal is törekszünk a mindennapokat változatosabbá tenni.

A teljes ellátás magában foglalja a lakhatást, a humanizált ellátást, a napi háromszori étkezést, a mosást, takarítást, fűtést, világítást, a hideg- és melegvíz-szolgáltatást, a rendszeres háziorvosi ellátást, a kábeltévé- és a telefon csatlakozási lehetőséget, a segítségnyújtást hivatalos ügyek intézésében, a női-férfi fodrászatot, a manikűr-pedikűrt, a büfét, a telefonálást, a kirándulásokat, az Otthon gépkocsijának igénybevételét.

A Szent Borbála Idősek Otthonának lakói lehetnek, azok az idősek, akik vállalják a térítési díj megfizetését, továbbá, akiket egészségügyi okokból a közösségi együttélésből nem kell kizárni.

Erről, harminc napnál nem régebbi orvosi-, valamint TBC-mentességi igazolás szükséges.

Beköltözéskor az ellátottal (vagy törvényes képviselőjével) határozott/határozatlan idejű ellátási megállapodást kötnek, amelyben rögzítik a legfontosabb szempontokat. Aki ennél is többre, személyes benyomásra vágyik, keresse fel az Otthont, beszélgessen az ott élőkkel, hogy személyesen győződjön meg az itt leírtak igazáról. Elérhetőségük:

Pánczél Szolgáltató Kft.
2524 Nagysáp, Granárium domb 1.
Honlap: www.idosek.hu
E-mail: istvan@idosek.hu
Telefon: (33) 517-912,517-915

Házak – Mészáros István
2008. szeptember

Pánczél Szociális Szolgáltató Közhasznú Társaság:
Közhasznú egyszererűsített éves beszámoló, Közhasznúsági jelentés (2007)

Szent Borbála oltalmában – öregedő társadalmunkban

Mind értékesebbé, keresettebbé váló humánszolgáltatásról hallhatunk, olvashatunk manapság biztató híreket, hirdetéseket. Önök, itt, ebben a kívül-belül valóban gyönyörű, minden igényt kielégítő Otthonban vállalják 12 éve az idősek, demensek, szociálisan, mentálisan rászorultak gondozását, ápolását, s teszik mindezt maximális igénnyel, havi- vagy napidíjas elhelyezésben – mondom ismerkedés közben Almási Évának, a nagysápi Granárium-dombra épült, a Pánczél Szociális Szolgáltató Kht. által fenntartott, Szent Borbála idősek Otthona igazgatóhelyettesének, aki büszkén reagál:

Bevallom, örömmel tölt el, hogy látogatóinkban egyöntetű elismerést vált ki ez az igényesen épült Otthon. Benyithat bárhová, bejárhatja a gyönyörű parkot, beszélgethet az itt lakókkal, csak a szépen és jót fogja látni, hallani. Érthető, hiszen valóban összkomfortos elhelyezést kínálunk a 3-4 személyes, közös fürdőszobás, teraszos, teakonyhával, hűtővel fölszerelt apartmanokban, az 1-2 személyes, önálló fürdőszobás lakásokban, vagy a házaspárok negyven négyzetméteres, teraszos, fürdőszobás, teakonyhás, telefonnal ellátott otthonában.

Most pedig legújabb szolgáltatásuk, a napközis elhelyezés válik keresetté…

Célunk, hogy a hozzátartozók szakápolói felügyelet alatt és biztonságban tudhassák idős családtagjukat. E szolgáltatásunk keretében a közösségi együttlétet igénylő időseket fogadjuk, részükre egészségügyi, fizikai, mentális állapotuknak megfelelő napi gondozást biztosítunk. A hideg-meleg étel, a szakápolók vezette szabadidős rendezvények, a személyi higiénia, a személyre szabott napi szakellátás, az állandó gondozói felügyelet, mind olyan értékek, melyek révén remélhetjük, hogy népszerű lesz a napközis elhelyezés.

Mindezekről személyesen is meggyőződhetnek, előzetes egyeztetéshez elég, ha tárcsázzák a 33/517-915-öt, vagy az almasi.eva@idosek.hu e-mail-en lépnek kapcsolatba Évikével. Addig is sokat megtudhatnak az időseket valóban “oltalmazó”, nagysápi Szent Borbála Idősek Otthonáról a www.idosek.hu honlapról.

24 ÓRA (Komárom-Esztergom Megyei napilap), Esztergom-Nyergesújfalui kistérség – Mészáros István
2008. május 5., hétfő

Pánczél Szociális Szolgáltató Közhasznú Társaság:
Közhasznú egyszererűsített éves beszámoló, Közhasznúsági jelentés (2006)

Bizonytalanná válhat az idősotthonok sorsa – Élethosszig tartó gondozást vállalnak jogbiztonság nélkül

Egy tavaly elfogadott kormányrendelet és a költségvetési törvény következtében januártól drasztikusan csökkent az időskorúakat ellátó intézményeknek járó normatív támogatások összege. Az otthonok igyekeznek kiskapukat találni, hogy a gyakran mindenüket feláldozó idősek ellátását továbbra is biztosítani tudják, és tovább harcolnak a törvényhozással szembeni kiszolgáltatottságuk ellen.

A költségvetési normatív támogatásból részesülő, nem állami fenntartású intézmények új szolgáltatásainak, illetve férőhelyeinek idei normatív állami hozzájárulásra való jogosultságának szabályait egy tavaly szeptemberben elfogadott kormányrendelet szabályozza, a támogatások összegéről pedig a decemberben megalkotott költségvetési törvény rendelkezik. A két jogszabály érinti többek között az idősotthonokat is függetlenül attól, hogy állami, vagy magánkézben vannak-e. A legjelentősebben az emelt szintű szolgáltatásokat nyújtó férőhelyek támogatása csökkent, ezért számos intézmény dönt amellett, hogy a normál kategóriába minősítik vissza szolgáltatásaikat.

A több mint tíz éve működő nagysápi Szent Borbála Idősek Otthona vezetője, Pánczél István azt tartja a legnagyobb problémának, hogy miközben az érintett, állami közfeladatot ellátó intézmények élethosszig tartó szerződést kötnek a lakókkal, addig a finanszírozás évente változik, mely az utóbbi három évben folyamatos csökkenést jelent. Mint mondta, Európa más országaiban nem jellemző ez a gyakorlat, tőlünk nyugatabbra a szociális intézmények nagyobb törvényi garanciát és jogbiztonságot élveznek. Nem érti, hogy a fenntartók miért kapnak azonos feladatellátás mellett más és más normatívát. A szolgáltatás minőségétől és az ápoltak állapotától függően lakónként 2006-ban járó 640-815 ezer forintos normatíva összege 560-800 ezer forintra, sőt egyes esetekben felére csökken, így egyes számítások szerint az otthonok lakónként akár több százezer forinttal kevesebb összegből lesznek kénytelenek megoldani az egész éves gondozást. Mivel az emelt szintű férőhelyeknek már 2006-tól kevesebb támogatás jár, számos intézmény él a visszaminősítés eszközével. A Szent Borbála otthon vezetője a jogi kiskapuval kapcsolatban elmondta: intézményük 85 férőhelye közül már csak 17 minősül emelt szintűnek, amelyek normál kategóriába sorolását 2 éve folyamatosan kérelmezik a Megyei Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámügyi Hivatalánál. Egy készülőben lévő jogszabály szerint azonban 2008-tól akár meg is szűnhet az emelt szintű kategória. A kiszolgáltatott helyzet megszüntetésének lehetőségét Pánczél István a szociális intézményeket, illetve szakmákat tömörítő szervezetek közötti nagyobb összefogásban látná.

Az egyik ilyen szervezet, a Szociális Ellátók és Szociális Ellátottak Egyesülete (SZESZE) közleményt adott ki a költségvetési törvény elfogadását követően, mellyel a társadalom és a kormány figyelmét kívánják felhívni a szociálisan rászorultaknak nyújtott szolgáltatások veszélybe kerülésére. Pósfai Gábor, elnök a Hídlap megkeresésére elmondta: 2006-ban az Alkotmánybírósághoz fordultak a normatív támogatások kiszámíthatatlanságának alkotmányosságának megállapítását kérve, de ennek a beadványnak még nem született eredménye. Folyamatosan próbálkoznak a minisztériummal való egyeztetésekkel is, de ezek rendre sikertelenek maradnak – mondta az elnök, aki egyetért a szakma összefogásának szükségességével.

A Fidesz tegnap élesen bírálta a normatív támogatások összegének csökkenését. Iván László, a párt országgyűlési képviselője és a Magyar Szociálpolitikai Társaság elnöke úgy fogalmazott: “a kormánykoalíció hazugságkampánya és át nem gondolt, meg nem fontolt törvénykezése” csődközeli állapotba sodorhatja a bentlakásos szociális intézményeket, amelyeket emellett a 7,4 százalékra becsült, de akár 9 százalékot is elérő infláció, illetve az élelmiszerek, szolgáltatások árának emelkedése is sújt. A politikus úgy véli, hogy a januártól érvényes szabályozás a szociális ígéretek figyelmen kívül hagyása mellett szemben áll több nemzetközi, köztük idősekkel foglalkozó ENSZ-állásfoglalással is, ezért a Fidesz azon van, hogy a tervezett, idősotthonokat fenyegető további intézkedéseket megakadályozza.

Keret:

 • A Népszabadság információi szerint körülbelül 800 idősek otthona van jelenleg hazánkban, amely mintegy 45 ezer idős ember ellátásáról gondoskodik, közülük 11 ezer 500-an vesznek igénybe emelt szintű szolgáltatásokat.
 • A jelentős megvonások miatt csődbe jutó intézmények miatt aggódóknak halvány vigaszt jelenthet, hogy az idősotthonok törvényben előírt kötelezettsége egy tartalékalap képzése, amelyből pénzügyi nehézségek idején fedezni tudják maximum egy havi gondozás költségeit. Igazi megoldást azonban csak a törvények adta garancia jelenthetne.

Hídlap – Gábor Éva
2007. január 23., kedd

„10 éves a nagysápi Szent Borbála Idősek Otthona” – Sára Lászlóné: Szent Borbála Idősek Otthona

Falunkban a főút mellett volt egy nagy épület,
Pánczél István ezt látva nagy dolgot tervezett.
Régóta üresen áll, nem használja senki,
Ezzel a nagy épülettel kellene valamit tenni.

Út mellett van, könnyen megközelíthető,
A dombról a falu szépen megtekinthető.
Ezt a magtárépületet meg kellene vásárolni,
Építeni hozzá és széppé, újjávarázsolni.

A gondolatot tett követte mire képes az ember,
Megpróbált megbirkózni ekkora tervekkel.
Pánczél úr és a kedves neje azon törték fejüket,
Hogyan lehetne megvalósítani az elképzeléseiket.

Hozzáfogtak a nagy munkához azon gondolkozva,
Hogy szállodának is jó volna ha rendbe lenne hozva.
Kőművest találtak nem egyet sem kettőt,
S a sok ügyes kéz nemsokára rátette a tetőt.

Az épület szép lett, szebb nincs is a falunkban
Jó lehet benne élni békében nyugalomban.
Pánczél úr eldöntötte, hogy köréje fákat, virágot tesz
S ez az épület majd idősek otthona lesz.

Az ezzel kapcsolatos fontos ügyeket intézni kezdte,
Iskolai végzettségéhez ami még kellett elvégezte.
Megfontolta milyen felszerelésekre lesz majd szükség,
Milyen fontosabb dolgokra kell gondolni még.

10 évvel ezelőtt valósult meg az elhatározása,
Akkor indult meg itt, az idősek gondozása.
Ezt a 10 éves évfordulót kívánjuk ma ünnepelni,
S mindnyájunk számára e napot széppé tenni.

Hirdetésekből Nagysápot sokan megismerték,
S egyedül élő idős emberek többen eldöntötték,
Jó hely lesz ez arra, hogy életük vége felé
Innen nézzenek majd bízva az ég felé.

Jöttek-jöttek sorra az idős emberek,
István tudta, hogy ide képzett dolgozók kellenek.
Ügyelt arra, hogy mindenki legyen elégedett,
Leányával, nejével, szorgosan tevékenykedett.
Tervei akadtak bőven, mindig volt újabb elképzelése,
A szükséges különböző tárgyi eszközök beszerzése,
Megoldandó nagy feladat az étkeztetés a mosás,
És nem legutolsó sorban a kertgondozás.

Sok-sok idős ember itt otthonra talált,
Megkapja itt a szakszerű gondozást amit várt.
Meleg szoba, meleg étel, tiszta ruha, gyógyszerek,
Figyelmesen vannak gondozva az idős emberek.

Türelemmel végzik munkájukat a dolgozók,
S amit meg lehet adni, megkapják a lakók.
Minden idős ember igényeit kielégítené
A Pánczél Szociális Szolgáltató Kht.

Itt havonta tartják a név- és születésnapot,
Olyankor ide én is mindig meghívást kapok.
Régebben harmonikával jöttem most szintetizátorral,
Szívesen fogadnak, meleg barátsággal.

Néhány régi dalocskát nékik eljátszogatok,
Sokszor van úgy, hogy ezért még puszit is kapok.
Igyekszem verssel is kedveskedni nékik,
Láttam a vers kedvükre van, mert mindig elkérik.

Egymással szemben barátságosak, békességben élnek,
Ők már semmi mástól nem, csak a betegségtől félnek.
Örülök amikor látom, hogy jó a hangulat,
Olyankor itt én is jól érzem magamat.

A barátságos hangulatra még tesz is rája,
Turi Jani bácsi szájharmonikája.
Reméljük, hogy még sokszor így együtt lehetünk,
Örülünk egymásnak, zenélünk, beszélgetünk.

Kívánok Önöknek sok örömöt, egészséget,
Tartsák meg továbbra is a baráti békességet.
Próbálja mindegyikük megérteni embertársát,
S adja a jó Isten e házra áldását.

2006. június 22., csütörtök

„10 éves a nagysápi Szent Borbála Idősek Otthona” – Pánczél István, intézményvezető ünnepi köszöntője

A nagysápi Szent Borbála Idősek Otthona 1996-tól 2003-ig szociális vállalkozásként, majd 2004-től kiemelten közhasznú formában működő, szociális ellátást nyújtó bentlakásos intézmény, ha hivatalosan akarok fogalmazni – a valóságban azonban remélem több annál.

Úgy gondolom, sokan nem tudják, hogy az intézményt édesanyámról neveztem el Borbálának.

Ellátási területünk az egész ország, de ahogyan az idő múlik felettünk, úgy egyre közelebbről is érkeznek a lakóink Nagysápra. Kiemelhető, hogy Budapest közelsége miatt 40%-ban onnét érkeznek, de mindig van több helyi lakónk is.

Célom: az igazi otthonteremtés volt.

1993-tól 1996-ig építettem át a főépületet egy elhanyagolt magtárból. Akkor 31 lakó vehette igénybe az “A” épületet. 1998-ban liftet szereltettem be a három szintre. 2000-ben nyolc hónap alatt alakítottam ki házaspárok részére a “B” épületcsoportot. Decemberre készült el, Borbála-napra. Az engedélyezett létszám 61 főre nőtt, mára pedig 83 fős, részben emeltszintű, teljes ápolásra, demens szakellátásra, vállalkozó non-profit intézmény. Minden eltelt év új kihívást jelentett, beruházást, bővítést, felújítást, újabbnál újabb tárgyi eszközöket. Felsorolni is sok lenne. Ezek között élünk, élvezzük őket.

Az alapszolgáltatáson kívül szinte valamennyi feladatot kiszerződtettem az elmúlt években (orvosi ellátás, étkeztetés, mosás, kertgondozás) és komoly lehetőséget biztosítottam ezáltal a beszállítóinknak, hogy ők is hozzájáruljanak az itt élők mindennapjainak könnyebbé tételében.

Nem úgy kívánom méltatni a Nagysápon befektetett tizenhárom évi munkámat, hogy az egyszerűen a szerencsének köszönhető mert ez így nem igaz! Ez annál is több. Több évtized lemondás, munka, megfeszített tempón 100%-os pörgés, mert így érzem jól magam. Aki ismer, tudja, hogy következetesen kitartóan nagy szorgalommal végzem a napi operatív teendőimet, ma is, mert vallom: így nem nehéz a munka számomra, hanem öröm! Kis mozaikokból állt össze az-az egész kép, amelyet ma itt látunk a falu határában. Kemény áldozatos és kitartó munka, biztos családi háttér nélkül nehéz lenne mindezekről beszélni. Bemutatni ezt az életképet, épületeket, környezetet megtöltve szakmai tartalommal, otthonnal, továbbá harminc család megélhetési lehetőségeit folyamatosan biztosítani, akik zömmel Nagysápon, Bajnán, és a környező településeken élnek.

Élve a lehetőséggel ezúton is szeretném megköszönöm feleségemnek, családomnak, hogy mellettem maradtak, támogattak, folyamatosan segítséget adnak ehhez a szép munkához!

A leghűségesebb, legrégebbi munkatársaim név szerinti megemlítésétől sem tekinthetek el, mert Ők tanítják be folyamatosan a megújuló személyzetet, nagy szakmai hozzáértéssel végzik nehéz, fáradságos munkájukat. Így: Juhász Józsefné, Józsa Péterné, Pap Istvánné: Köszönöm nekik!

Nagy felelősség is társul ehhez egyúttal, ezt is kell tudni vállalni. Működtetés tekintetében sok a feladat, nincs jogbiztonság, nem szektor semleges a finanszírozás és állandóan változnak az idevonatkozó jogszabályok, az idős emberek eközben nyugalomra és a megígért “igazi otthonra” vágynak, teljes joggal!

Folyamatos, megújuló tanulás nélkül aligha tudnám ma az eredményeimet méltatni. Közel harmincéves volt az érettségi bizonyítványom, amikor ismét tanulni kezdtem, munka család, és az Otthon bővítése mellett. Azért mondom el ezeket a gondolatokat, mert tanulni sosem lehet késő, az élet rákényszerít, a jogszabály előír, és aki nem alkalmazkodik, az lemarad! És mi lett az eredménye a tanulásnak? Főiskolai diploma, nyelvtudás, majd erre épülően egy idősellátási szociális szakvizsga, élelmezésvezetői képesítés, ellátott jogi tanfolyam, és a második diploma lobbi szakértői szakon a Budapesti Corvinus Egyetemen. Az elmúlt hét évben öt szakma megszerzése, ami egyáltalán nem a szerencsének köszönhető! Mindemellett folyamatos országos ágazati szakmai érdekérvényesítő tevékenység, konferenciák, szakmai anyagok, cikkek, szervezeti tagságok, amelyek lekötik az intézményi munka melletti hétköznapjaimat.

Ez a munka csak úgy látható el, ha jó és képzett munkatársakkal veszi magát körbe az ember, és ne érdekelje az, hogy esetlegesen akár többet is tudhatnak nála, mert ez kulcskérdés, ez az igazi érték: együtt-egymásért mindent a lakókért a humanizált szolgáltatások nyújtásával. Ha nem ez lenne a filozófiám, akkor talán nem tartanák itt! Munkatársaim szakképzettek, megfelelnek a szakmai követelményeknek, többen szociális gondozói és ápolói szakon – a megyei munkaügyi központ támogatásával – már itt szereztek szakmát. Több, csökkent munkaképességű dolgozó is folyamatosan álláslehetőséget kapott: segédápoló, konyhai kisegítő, illetve takarító munkakörökben. Fő célként az idős emberek utolsó éveinek minél magasabb színvonalú, gondtalan eltöltését tűztük ki. Az emberi értékekre helyezzük a legmagasabb hangsúlyt, amit a társaság valamennyi munkatársa nemcsak a mindennapi munkájában, hanem az egész életszemléletében is igyekszik kinyilvánítani. Számomra elsőrendű kérdés, hogy a munkatársaim, “a kolléganők” jól érezzék magukat a munkahelyükön, bátran merjenek problémájukkal felkeresni, jó légkörben megfelelő tárgyi eszközök biztosítása mellett dolgozzanak. A cafeteria rendszerünkben évente 130.000,- Ft-ot biztosítok dolgozónként pihenésre üdülési csekkel, valamint iskolakezdési támogatásra. Minden dolgozónk bérezése, pótléka, juttatása megfelel a mai gazdasági jogi szabályozási elvárásoknak, és az itt eltöltött idő függvényében biztos nyugdíjra számíthatnak!

Köszönöm mindazon lakónknak és hozzátartozóiknak, akik itt laktak, és itt élnek nálunk, hogy bennünket választottak. Nagy bizalommal fordulnak felénk és elképzeléseiket illetően nem csalódtak bennünk. Minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy jól érezzék itt magukat, Önökért vagyunk, védjük, óvjuk minden lakónkat és azt kívánjuk: élvezzék biztonságban hátralévő éveiket is! És ami fontos: az odafigyelés, a rálátás, a folyamatos párbeszéd, ebben az “eltárgyiasult” környezetben, amit meg kell adnunk és amit meg kell kapnia minden lakónknak!

Ma, a legfőbb célom a szellemi hanyatlásban (demenciában) szenvedők bentlakásos és napközbeni gondozásának segítése. Ez a betegségcsoport sok embert érint: a 65 év felettiek mintegy 10%-a szenved különböző eredetű, de legtöbbször progresszív jellegű szellemi hanyatlásban (pl. Alzheimer-kórban). Állapotuk sajátossága, hogy gyógykezelésük nem ér véget a kórházból történő elbocsátásukkal: a betegek hosszú távú gondozása súlyos probléma az érintett családoknak. Az ő terheiket szeretném enyhíteni jövőbeli hiánypótló tevékenységünkkel, a demens betegek napközi foglalkoztatásával is.

Talán nem lenne egész a felvázolt kép, ha nem szólnék néhány szót a jövőnkről is. Elképzelés, jövőkép, tervek, cél nélkül élni ugyanis nem is lehet. A jelenlegi finanszírozási rendszer arra kényszerít, hogy az emeltszintű férőhelyeinket folyamatosan visszaminősíttessem, és azok helyén a fürdőszobával ellátott lakrészekben bekerülési összeg nélkül tudjam elhelyezni a szociálisan, mentálisan rászorult idős embereket. Nagy és régi terv valósulhat meg, amennyiben megoldódik a finanszírozása egy új, “rehabilitációs célú egészségmegőrző” szolgáltató központ megépítésének. A tervek készen vannak és a beruházás engedélyeztetése is folyamatban van…

Pánczél István
ügyvezető igazgató
Pánczél Szociális Szolgáltató Kht.

2006. június 22., csütörtök

„10 éves a nagysápi Szent Borbála Idősek Otthona” – 2006. június 22-én nyílt nap az Otthonban

2006. június 22-én, csütörtökön a nagysápi Szent Borbála Idősek Otthona nyílt nap keretei között ünnepli 10 éves születésnapját, amelyre ezennel tisztelettel meghívom.

Kérem, hogy ezen a napon 9 és 17 óra között az érdeklődésének megfelelő időpontban látogasson el Otthonunkba, az egész napos program folyamán munkatársainkkal készségesen állunk mindes kedves érdeklődő rendelkezésére.

A születésnapi rendezvény programja a “B” épület társalgójában:

09:00

10:30
11:00
11:30
12:00
13:00
14:00
15:00
 Komárom-Esztergom megyei szociális intézmények igazgatóinak értekezlete – a KEM Módszertani Osztályának szervezésében
Pánczél István, intézményvezető ünnepi köszöntője
Nyergesújfalui mazsorett csoport előadása
Lakók műsora (vers, mese, kórus)
Ünnepi ebéd a lakók részére
Fórum a lakók hozzátartozóival
Tokodi asszonykórus fellépése
Zene-tánc

 

Megtisztelő látogatása alkalmával a “B” épületben hidegkonyhai készítmények állnak rendelkezésre.

Kérem, hogy a nyílt napunkon való részvételi szándékát a 33/517-915-ös telefonszámon – lehetőség szerint mielőbb – jelezni szíveskedjen. Együttműködését előre is köszönjük!

Pánczél István
ügyvezető igazgató
Pánczél Szociális Szolgáltató Kht.

2006. június 1., csütörtök

Pánczél Szociális Szolgáltató Közhasznú Társaság:
Közhasznú egyszererűsített éves beszámoló, Közhasznúsági jelentés (2005)

Gyilkosság történt egy fővárosi idősotthonban

Szóváltás okozott tragédiát az egyik fővárosi idősotthonban. A gyilkosságba torkollt konfliktusnak állítólag semmilyen előzménye nem volt.

Késsel halálra szurkálta lakótársát egy férfi a rákoskeresztúri idősotthonban. A XVII. kerületi intézmény 60 éves budapesti lakója vasárnap éjszaka összeveszett 40 éves szobatársával, s a szóváltás annyira elmérgesedett, hogy az idős ember kést rántott, és többször is megszúrta vitapartnerét. Az áldozat a helyszínen belehalt sérüléseibe. Az idős embert a rendőrség elfogta, és emberölés miatt indított ellene eljárást.

Úgy tudjuk, hogy a két férfi három éve élt teljes békében egy szobában, s a tragédiának semmilyen előzménye sem volt. A meggyilkolt rokkantnyugdíjas hajléktalanként került az otthonba, sem nála, sem idősebb társánál nem találtak semmilyen olyan egészségügyi előzményt, amely sejtetett volna egy ilyen konfliktust. Igaz, az idősotthoni felvételt megelőző egészségügyi vizsgálat és környezettanulmány ellenére is évente elő-előfordul, hogy viselkedése miatt kell valakinek távoznia az otthonból.

Skultéti József, a fővárosi önkormányzat szociálpolitikai osztályának vezetője szerint egy tragédia bekövetkezésének ugyanolyan esélye van itt, mind bárhol a hétköznapi életben. Pedig a jelentkezőket megvizsgálják, s felvételüknél döntő, hogy a közösségi életre alkalmasak legyenek, ezért bármilyen pszichiátriai betegség kizárja a felvételt.

– Minden intézményben évente egyszer előfordul, hogy valakit viselkedése miatt elküldünk, ilyen súlyos esetek azonban, mint a mostani, nemigen történnek – mondja. A főosztályvezető szerint annak, amit történt, semmi köze a szakemberek számához, vagy ahhoz, hogy zsúfoltak lennének az otthonok.

Pánczél István, a Szent Borbála Idősek Otthonának vezetője szerint a jelentkezők, illetve a már bentlakók viselkedésének megítélése a vezetés dolga, hiszen a törvény egy sor kérdést nem szabályoz. Így ők döntenek arról is, mi számít a bentlakók élete, nyugalma szempontjából egyszerűbb vagy súlyosabb szabálysértésnek – mondja a szakember, aki szerint az összezártság – főleg az őszi és téli időszakban – idézhet elő konfliktusokat. Az pedig, hogy ma minden öt idősotthoni jelentkezőből három enyhébb fokú pszichiátriai beteg, mindenképp figyelmeztető jel.

Népszabadság (Országos napilap), Mozaik – Kun J. Viktória
2005. november 22., kedd

 

A Szent Borbála Idősek Otthona (Nagysáp) szakmai vizsgálati anyaga (2005)

Összegző megállapítások:

A vizsgálat időpontja: 2005. október 28.

I. A vizsgált intézmény adatai:

Az intézmény neve: Szent Borbála Idősek Otthona
Címe: 2524 Nagysáp, Granárium domb 1.
Az intézmény vezetőjének neve: Pánczél István
Az intézmény fenntartója: Pánczél Szociális Szolgáltató Kht.
Címe: 2524 Nagysáp, Granárium domb 1.
A fenntartó vezetőjének neve: Pánczél István

A vizsgált intézmény főbb szakmai adatai:

Működési engedély (vagy kérelem) száma: 3-288/1/2005.
Ápolásban, gondozásban részesülők száma: 81 fő
Az ellátottakkal közvetlenül foglalkozó dolgozók száma: 24 fő
Az ellátottakkal közvetlenül foglalkozó dolgozók szakképzettségi aránya: 92%

II. A vizsgálatot végző személyek adatai:

A vizsgálatban részt vevő szakértők:

Neve: Gyenizse Lászlóné
Munkahelye és beosztása: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (Módszertani Osztály), Tata – módszertani munkatárs
Szakképzettsége: általános ápoló és asszisztens, szociális szervező

Neve: Szapu Krisztina
Munkahelye és beosztása: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (Módszertani Osztály), Tata – módszertani munkatárs
Szakképzettsége: III. évfolyamos szociálpedagógus hallgató

A vizsgálatot a Komárom-Esztergom Megyei Közigazgatási Hivatal felkérésére végeztük el,

 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. törvény,
 • a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló, többször módosított 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet,
 • a 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról.

A vizsgálatról készült dokumentumok: feljegyzés és adatlap

III. A szakmai vizsgálat megállapításai:

Az intézmény tárgyi feltételeinek értékelése

A Szent Borbála Idősek Otthona Nagysáp község szélén, a főközlekedési út közelében található, a távolsági busz megállója a hátsó bejárathoz közel van. Az intézményt bekerített, ízlésesen kialakított, tágas és rendezett park veszi körül, az udvaron kerti tó található. Az Otthon egy különálló, emeletes, tetőtér beépítéses, régebben épült és felújított épületből („A” épület), és tőle távolabb elhelyezkedő „pavilon” jellegű, tetőtér beépítéses épületcsoportból („B” épületcsoport) áll, a köztük lévő járda egy részét közlekedést védő féltető rendszer fedi. A régi épület teraszából télikertet alakítottak ki, ahol kerti garnitúrák találhatóak.

Az akadálymentes közlekedés mindenütt megoldott, az „A” épületben lift, a „B” épületben lépcsőnjáró van, rámpák, kapaszkodók segítik a közlekedést, a meglévő küszöbök alacsonyak.

A folyosók burkolata járólap vagy parketta, ép, a régi épület folyosója kissé szűk, és viszonylag sötét. A szobák parkettázottak, ill. járólappal borítottak, kifogástalan állapotban vannak.

A nővérszobában központi kijelzéses hívókészülék található, kiépített televíziós lánc van, a betegszobák a recepción található monitoron át figyelhetők. Kártyás beléptető-rendszer, és teljes számítógépes nyilvántartás működik. Az energiaszolgáltatást napelemes megoldással egészítették ki, az étkező légkondicionált.

Az Otthon berendezése célszerű és esztétikus.

Az emeltszint lakói a szobát saját bútoraikkal rendezték be, beépített minikonyha (elektromos főzőlap, mosogató, hűtőszekrény) és tágas fürdőszoba tartozik a lakrészhez. A szobákban az egy főre jutó alapterület eléri, néhány szobában meg is haladja az előírt nagyságot. Az „A” épület emeleti folyosójának mindkét végén egymásból nyíló lakószoba található. Az emelt szintű ellátást biztosító lakrészekből hármat hagyományos részleggé alakítottak át, ahol 4 ágyas szobákban 12 fő került elhelyezésre. A minikonyha és a fürdőszoba ugyanúgy rendelkezésre áll. Ezekben a szobákban ízléses, új bútorokat helyeztek el.

A szobákban heverők, kárpitozott ágyak, a fekvők részére kórházi típusú, emelhető ágyak, és ágyasztalok biztosítottak. A szobák az emelt szinten egy, ill. kétágyasak, a hagyományos elhelyezésnél egytől négyágyasig terjednek.

A közösségi helyiségek díszítése intézeti, mely részben a lakók munkáiból áll, esztétikus, praktikus. Zárható szekrények a lakók részére biztosítottak. A hagyományos részlegen a lakók létszámának megfelelő számú, közösen használt hűtőszekrény található. Minden szoba TV készülékkel és telefonnal ellátott. Az Otthonban házaspárok elhelyezése jelenleg 7 szobában biztosított.

Épületenként társalgó, étkező, mosoda, orvosi szoba, nővérszoba, foglalkoztató helyiség található. Vallásgyakorlásra az „A” épületben kápolna szolgál.

Az intézmény saját, 100 adag főzésére kialakított, a HACCP előírásainak megfelelő főzőkonyhával rendelkezik, de jelenleg a főétkezést beszállítóval biztosítják. Minden épületben van nyilvános telefon, és a javaslatok, ötletek, esetleges panaszok elhelyezésére szolgáló láda is.

Az intézménynek saját honlapja van, Heti Hírmondót adnak ki.

Nemenként kellő számú, – mozgáskorlátozottak számára is kialakított – fürdő és WC van.

A fűtés az épületenként található gázkazánnal megoldott, a melegvizet napkollektorok segítségével állítják elő.

Dohányzásra kijelölt hely biztosított.

Az ellátottjogi képviselő címe, elérhetősége jól látható helyen megtalálható, mindkét épületben.

Az intézmény fizikai ellátásának értékelése

A reggelit és a vacsorát a saját főzőkonyhán készítik, az ebédet beszállítóval oldják meg. Meleg vacsora heti két alkalommal van. Diétára lenne lehetőség, de jelenleg a lakók nem igénylik, annak ellenére, hogy diétás nővér és 14 cukorbeteg is van az intézményben. Az étkezések időpontja a Házirendben szabályozott. Az élelmezéssel kapcsolatos nyilvántartásokat a főzőhelyen vezetik. Az intézményben külső vállalkozó büfét, ital- és kávéautomatát működtet.

A három váltás ágyneművel, a tisztálkodáshoz szükséges textília készlettel az Otthon rendelkezik, a tisztálkodó szerekhez hasonlóan – igény szerint – biztosítja. A lakók 100%-a saját felsőruháját, 50%-a saját textíliáját használja. Az intézmény jelenleg bérmosatást végeztet, de a saját mosás lehetősége is biztosított, mindkét épület rendelkezik saját mosodával. Mindenki részére névvel ellátott szennyesláda szolgál. A szennyes leadása, ill. mosási rend a Házirendben szabályozott.

A borotválást az intézmény térítésmentesen biztosítja, a hajvágás, pedikűr, manikűr költségét a lakó fizeti, ill. a fekvők részére a fodrász szolgáltatása ingyenes.

A személyzet részére megfelelő öltöző, fürdő és WC, nővérszoba biztosított.

Az intézmény egészségügyi ellátásának értékelése

A 81 fő ellátottat heti egy alkalommal, 4 órában üzem-, család-, gyermekorvos képesítésű orvos látja el. Ideggyógyász-pszichiáter kéthavonta 5 órában rendel. Az orvosi ügyeletet a dorogi ügyelet biztosítja. A két orvosi szoba egyikét nővérszobaként használják. Az orvos a saját felszerelését használja, és a lakókat szobáikban látogatja, ill. vizsgálja. Az intézményben évente végeznek tüdő- és ortopédiai szűrővizsgálatot. Megszervezik a fülészeti, szemészeti, fogászati, nőgyógyászati, sebészeti szakorvosi ellátást, a szállítást mentő rendelésével, esetenként intézményi gépkocsival, a kórházba történő szállítást hasonlóan oldják meg.

A készenléti gyógyszereket mindkét épületben, a recepción, zárható szekrényben tárolják. A kötelező alapgyógyszer biztosított. Egyéni gyógyszerelésben 77 fő részesül, a költségét részben az intézmény, részben a lakó fizeti a részletes, számítógépes számla alapján. A gyógyszereket havonta igénylik, ill. beszerzik, központi helyen, zárt szekrényben, névre szóló kosárkákban tárolják. A gyógyszerosztást a főnővér végzi, a heti beosztású, névvel ellátott adagolókból. Néhány lakó a gyógyszerszedést önmaga megoldja, saját gyógyszerét szobájában tárolja.

A gyógyászati segédeszközöket az intézmény beszerzi, biztosítja a testtávoliakat, a kényelmi berendezéseket egyaránt. Antidecubituszos párna-, lepedő-, matrac egyaránt biztosított. Az inkontinensek részére kellő számú pelenka áll rendelkezésre, névre szóló védőkenőccsel. A rehabilitációt gyógytorna, Bioptron lámpa, kézi és gépi masszírozók, inhaláló készülék segítik.

Az előírt dokumentációt vezetik, a nyilvántartás számítógépen történik, de kézzel is vezetik a gyógyszerelő füzetet, eseménynaplót, gondozási tervet. Minden lakó részére készült egy dosszié, ahol az összes adatát nyilvántartják, a mentálhigiénés munkával kapcsolatos dokumentáció is itt található. A számítógépen nyilvántartottakat havonta kinyomtatják.

Az épület tisztán tartott, a lakók és a dolgozók személyi higiénéje megfelelő.

Az intézmény ápolási-gondozási munkájának értékelése

A lakók ápolását, gondozását 2 osztályvezető főnővér (egyikük a vezető ápolói feladatokat is ellátja) és 19 nővér végzi. A nővérek 12 órás munkarendben dolgoznak, de a délelőttös műszakban 8 órás szakban dolgozó is van.

Az ellátottak egészségi állapot szerinti megoszlása: 57 fő fennjáró, fekvő ugyan, de kiültethető 14, teljes önellátásra képes 25 fő, részben önellátó 45 fő. 2 fő 24 órás fekvő, 3 fő teljes kiszolgálást igényel.

Betegség szerint: keringési betegségben 36, tüdőbetegségben 14, emésztőszervi betegségben 16, mozgásszerviben 20, cukorbetegségben 14, daganatosban 3, időskori demenciában 33 fő, depresszióban 11 fő szenved. Hallássérült, hallókészüléket is használó 4 fő, mozgásában korlátozott 7 fő, tolókocsit 14 fő, járókeretet 10 fő, támbotot 19 fő használ, 6 fő látásfogyatékos. Cselekvőképességét kizáró gondnokság alatt 4 fő áll.

Az átlagéletkor 76 év.

A gondozási terveket előírás szerint vezetik, a tárgyév anyagát külön dossziéban tartják, évente ellenőrzik, itt regisztrálják a rendszeres vérnyomásértékeket, vércukor, testsúly adatokat is. A gondozási terv adatait az érdekvédelem, szociális ügyintézési adatokkal kibővítették. Három gondozási egységet alakítottak ki.

Ápolási tervet szükség esetén készítenek, készítettek, jelenleg nincs.

Az intézmény foglalkoztatási munkájának értékelése

Az intézményben a lakók életkorának és egészségi állapotának megfelelő foglalkoztatás folyik, egy fő foglalkoztatás szervező irányításával. Munkavégzés célú a kerti, mosodai munka, ill. szobanövény gondozás, szalvétahajtogatás, konyhai kisegítés, vasalás, varrás. A foglalkoztatási terv heti, havi, féléves, ill. éves bontásban készült. Az elvégzett munkáért a lakók jutalomban részesülnek, mintegy 10 fő, átlagosan 4-5.000,- Ft összegben, melyet karácsony előtt fizetnek ki.

A szellemi, kulturális és szórakoztató jellegű foglalkoztatást rádiómagnó, lemezjátszó, videó, TV, napi- és hetilapok, könyvek, számítógépes programok segítik, van videokamera és (digitális) fényképezőgép is. Tartanak képzőművészeti foglalkozásokat, az ünnepekre dekorációt készítenek, rendszeres sétát, kirándulást szerveznek, tornáznak, levegőznek. Tartanak közös felolvasást, van Heti Hírmondó kiadványuk, közös éneklést tartanak, zenei, irodalmi klub működik. Évente három alkalommal színházi látogatást szerveznek, a jeles ünnepeket megülik, számon tartják a lakók név-, ill. születésnapját. A rendezvényeken átlagban 40-45 lakó vesz részt. A foglalkoztatási napló rendkívül színvonalas kivitelű és tartalmas, épületenként vezetik.

Vallásgyakorlásra kápolna biztosított. Hetente van mise, imaóra, református istentisztelet, bibliaolvasás és magyarázat. A lakók közül a helyi templomba is kijárnak.

A jogszabályi előírásoknak: megfelel.

Az intézmény mentálhigiénés munkájának értékelése

Az intézményben a mentálhigiénés teendőket 2 fő látja el. Lakógyűlést évi két alkalommal, de szükség szerint is tartanak. A családi kapcsolatok fennmaradását a folyamatos információcserével, levélírás-, ill. felolvasás útján elősegítik, a hozzátartozókat – különösen valami változás kapcsán előzetes időpont egyeztetéssel – megkeresik. Az intézmény a külföldön élő hozzátartozókkal a kapcsolatot Internet segítségével biztosítja.

Az intézményben a hangnem jónak mondható. Szociális ügyintézést is végeznek, a gazdasági, ill. szociális ügyintéző segítségével – főként a távolabb lévő településről érkezők esetében. Folynak önmegvalósító, személyiségfejlesztő foglalkozások is.

A helyi társadalmi szervezetekkel igyekeznek jó kapcsolatot kialakítani, anyagi támogatást is nyújtanak részükre. A rendezvényekre általános iskolások is bejárnak.

Az előgondozást előírás szerint végzik, ill. előfordult, hogy a kérelem benyújtása és az elhelyezés közti idő rövidsége miatt nem volt rá lehetőség, az előgondozási lapok a személyi anyagokban találhatóak. Jelenleg a lakók létszáma teljes, felvételre 5 fő várakozik, a várakozási idő 0-12 hónap.

Az intézmény személyi feltételei: képesítés és szakmai létszám

Az orvosi ellátást részállásban, heti 4 órában családorvos biztosítja, ideggyógyász-pszichiáter kéthavonta 5 órában. A gyógytornász, a dietetikus szakképzett, mindketten részfoglalkozásban, heti 4 órában látják el feladatukat.

A dolgozók létszáma 32 fő, a lakókkal közvetlenül 25 fő foglalkozik, közülük szakképzett 23 fő. Az intézményvezető általános szociális munkás. A két osztályvezető ápoló diplomás ápoló. Az ápolási-gondozási teendőket 19 nővér látja el, közülük 2 fő szakképzetlen.

A mentálhigiénés csoport 3 fős, 1 fő teológus, aki megbízott a mentálhigiénés csoport vezetésével, a másik munkatárs pedig szociálpedagógus. A foglalkoztatás szervező szociális gondozó és szervező.

Részállásban dietetikust és gyógytornászt is alkalmaznak.

A létszám megfelelő.

Munkaköri leírással mindenki rendelkezik, több beosztásban munkarenddel is. A Szakmai programot ismerik, összeállításában a dolgozók részt vesznek.

Az intézmény lakóinak emberi és állampolgári jogai érvényesülése

A jogi tanácsadást a fenntartó saját ügyvédjén keresztül biztosítja.

Az Érdekképviseleti Fórum 2 fő lakó, 1 fő dolgozó, 1 fő hozzátartozó és 1 fő a fenntartó képviselőjéből áll, aki az intézményvezető is egyben. A fórum elé kerülő ügyeket kivizsgálják, jegyzőkönyvben dokumentálják. A Házirendben a panaszorvoslás eljárási rendje szabályozott. A lakók panaszukkal az intézményvezetőhöz is fordulhatnak.

A Házirendet jól látható helyen kifüggesztették, szabályozza a lakók és a fenntartó jogait és kötelességeit, a dolgozók-lakók kapcsolatát, az intézet által nyújtott szolgáltatások körét, az intézeti élettel kapcsolatos dolgokat. A Házirend egy példányát a lakók beköltözéskor megkapják.

A felvételt kérőkkel a fenntartó megállapodást köt, melyben rögzítik a bentlakás és az intézményi jogviszony megszűnésének feltételeit, a személyi térítési díj összegét, a térítésköteles és az alapfeladatok körét, a kölcsönös tájékoztatási kötelezettséget.

A lakók a kötelező alapgyógyszerek, ill. az egyéni gyógyszerek köréről a tájékoztatást megkapták. Az ellátottjogi képviselő elérhetősége biztosított, feladatairól, tevékenységéről a lakók tájékoztatást kaptak. A hitélet gyakorlásának feltételei az intézményen belül biztosítottak.

 

IV. A vizsgált intézmény munkájának összefoglaló értékelése, minősítése:

 

A nagysápi Szent Borbála Idősek Otthona a megye legjobb tárgyi feltételeivel rendelkező szociális intézménye. Fenntartója évről-évre fejlesztést, korszerűsítést hajt végre, a legkorszerűbb technikát alkalmazva. Az intézmény szociális szolgáltató kht. formájában működik.

Az Otthon két, egymástól távolabb lévő épületből áll, a két épület eltérő építészeti adottságú, és eltérő feltételekkel nyújt teljeskörű ellátást, ápolást-gondozást. Az új épületekben magasabb komfortfokozatot nyújtó apartmanok találhatók, itt 31 fő részére biztosítanak emeltszintű ellátást. A régebbi épület is ízlésesen kialakított, karbantartott, földszintjén helyezték el a demenciában szenvedő lakókat, ahol betegségüknek megfelelő, speciális ellátást igyekeznek részükre biztosítani.

Az ebédet a fenntartó beszállítón keresztül biztosítja, részállásban diétás nővért is alkalmaz. A kapott adatok alapján a lakók közül 14 fő cukorbeteg, és vannak emésztőszervi megbetegedésben szenvedők is, de diétára nincs igényük, ami ellentmondásosnak tűnik.

A kiszolgáló helyiségeket mindkét épületben külön-külön kialakították.

Az elmúlt évi vizsgálathoz képest változás történt az intézmény ellátotti létszámát, ezen belül az emelt szintű ellátásban részesülők arányát illetően: az engedélyezett létszám 81 fő lett, emelt szintű ellátásban 31 fő részesül. Természetesen változott az ehhez kapcsolódó ellátó személyzet létszáma és szakképzettsége is.

A fenntartó a lakókkal határozatlan időre szóló megállapodást köt, emeltszintű ellátás esetén egyszeri használatbavételi díjat kér, mely a lakótér nagysága szerint differenciált. Újabban már a fenntartó az egyszeri használatbavételi díjat nem alkalmazza.

A nyilvántartások számítógépen találhatók, az adatokat havonta kinyomtatják. A szükséges dokumentumokat vezetik, az előírt szabályzatokkal az intézmény rendelkezik. A dolgozók létszáma megfelelő. A nővérek között 2 fő szakképzetlen, a szakképzettségi mutató az előírtnál jóval magasabb. A szakmai munka jónak ítélhető, a feltételek ehhez maximálisan biztosítottak.

Aggályos a fenntartó Kht. vezető-intézményvezető Érdekvédelmi Fórumi tagsága.

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (Módszertani Osztály), Tata –
Gyenizse Lászlóné, Szapu Krisztina
2005. november 17., csütörtök

Tüntettek a szociális ellátók – Keveslik a jövő évi támogatást a szociális ellátottak képviselői

Budapest: Demonstrációt tartottak tegnap a fővárosban a szociális ellátók és ellátottak érdekképviselői: a költségvetési tervezet szerint csökken az intézmények állami támogatása. Pánczél István, a nagysápi Szent Borbála Idősek Otthona vezetője nyilatkozott lapunknak.

Megyei információ: Demonstrációt tartottak tegnap Budapesten a szociális ellátók és ellátottak érdekképviselői, mivel a költségvetési tervezet szerint csökken az intézmények állami támogatása.

Pánczél István, a nagysápi Szent Borbála Idősek Otthona vezetője tagja a demonstráció egyik kezdeményezőjének, a Szociális Ellátók és Szociális Ellátottak Egyesületének. Ennek ellenére nem vett részt a megmozduláson, mivel, mint mondta, a tárgyalások híve. Pánczél István nem helyesli a kormány terveit: ahelyett, hogy az inflációval megegyező mértékben emelték volna a normatívát, csökkentették azt.

Eredetileg minden intézményi ellátott egységesen 769 200 forint állami támogatást kapott. Ezt megváltoztatva a kormány három kategóriát állapított meg: a fokozott, az átlagos, illetve az emelt szintű otthonokban történő ápolást. Ez alapján állapított meg új összegeket, amelyeket sérelmeztek az érdekképviseletek. A kormány végül – átcsoportosítással – növelte a támogatás mértékét, ám a szervezetek ezt sem tartják elégségesnek. A változtatásoknak van alapja – tette hozzá Pánczél István, aki részt vett az egyeztetéseken is. Az intézmények valóban nem vizsgálják bekerüléskor az ellátott rászorultságát, hiszen számukra a normatíva a lényeg. A kormány azonban – a szakma érvelése ellenére – az első változat során szintén figyelmen kívül hagyta az ellátott anyagi helyzetét és egészségi állapotát.

Juttatások az új kategóriák szerint


Fokozott ápolás, gondozás
Átlagos ápolás
Emelt szintű ápolás
 Eredeti tervezet
805 ezer Ft/fő
710 ezer Ft/fő
447 ezer Ft/fő
 Módosított változat
820 ezer Ft/fő
730 ezer Ft/fő
615 ezer Ft/fő

Jelenleg egységesen 769 200 forint állami támogatást kapnak az ellátottak.

24 ÓRA (Komárom-Esztergom Megyei napilap), Megyei Tükör – L. J.
2005. november 15., kedd

Jelentés a Szent Borbála Idősek Otthona (Nagysáp) ÁNTSZ ellenőrzéséről

A Komárom-Esztergom Megyei Közigazgatási Hivatal felkérésére, az ÁNTSZ Megyei Intézete munkatársai, az 1/2000. SzCsM rendelet szerinti kötelező egészségügyi ellátások személyi és tárgyi feltételek biztosításának ellenőrzését, a Szent Borbála Idősek Otthonában (2524 Nagysáp, Granárium domb 1.) 2005. november 8-án elvégezték.

Az ellátások személyi és tárgyi feltételei ellenőrzésének irányadó szempontjaiként a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet rendelkezéseit vették figyelembe.

Az intézmény a fenti szám alatti ingatlanon 1996-tól működik idősek otthonaként.
Az intézmény fenntartója a Pánczél Szociális Szolgáltató Kht.

A jelenlegi, valamint korábbi ellenőrzéseink során tapasztaltak alapján az intézményről az alábbi szakhatósági véleményt alakítottuk ki:

Az ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona két épülettömbben kapott elhelyezést.
Az intézmény férőhelyeinek száma 81 fő, ebből emeltszintű 31 fő.

Az otthon helyiségei:

Az otthonban élő 81 fő elhelyezésére összesen 31 szoba áll rendelkezésre, melyek közül 11 lakószoba emeltszintű. A szobák egy része kétágyas (12 db), vagy három és négyágyas (10). A lakószobák mind éjszakai mind nappali tartózkodásra kivétel nélkül alkalmasak.

A lakószobákban az egy ellátottra előírt, legalább hat négyzetméternyi lakóterület biztosított.

Az intézmény változó számban ápol idős demens személyeket is. Ezen személyek komplex ellátására a főépülethez csatlakozóan két foglalkoztató lett kialakítva.

A régi magtárépületből kialakított háromszintes főépület építészeti adottságai optimális elrendezést nem tettek lehetővé, de az alapvető higiénés feltételek itt is biztosítottak. A meszelt és festett falak állaga megfelelő, a karbantartás folyamatos. A helyiségek burkolata ép, résmentes kiképzésű, jól tisztítható és fertőtleníthető. A szellőztetés mindenhol megoldott, a belső vizes helyiségekben kényszerkapcsolásos mesterséges szellőztetővel. A fűtés gázüzemű központi fűtéssel, a két épületrészben külön-külön megoldott, a melegvízellátás folyamatos, melyet napkollektoros rásegítő berendezések támogatnak.

A kerekesszékes mozgáskorlátozottak bejutása, intézményen belüli mozgása (felvonóval) és vizesblokkal való ellátottsága megoldott.

A később épített apartmanokat befogadó, akadálymentes épületrészek az emelt szintű ellátás feltételeit is maradéktalanul biztosítják. A szociális helyiségek mindkét épületben komfortosak.

A textíliák mosása, vasalása jól felszerelt, tágas helyiségekben történik, a szennyes és tiszta holmi elkülönített, személyre szóló gyűjtése, mozgatása és tárolása jól megoldott.

Étkeztetés a tágas ebédlőben, illetve az ellátottak szobáiban, apartmanjában történik. Ebédet HACCP rendszerben működő báziskonyháról szállítják, a tálalókonyhán készítik a reggelit és vacsorát. Az étrend szakszerűen tervezett, nyilvános, két menüt biztosítanak. A konyhán korábbi ellenőrzéseink során sem találtunk higiénés kifogást.

A takarítottság és rend az egész intézményben kifogástalan.

A hulladékok kezelése a települési rendszerhez alkalmazkodó, zárt gyűjtőkben történik, elszállítás problémamentes.

Az egészségügyi veszélyes hulladék gyűjtése, szállítása megoldott.

A szabadtéri levegőzésre, sétára tágas, gondozott kert, dísz-burkolatos járdákkal szolgál, pihenőpadokkal.

Egészségügyi ellátás:

Az intézményben történő egészségügyi ellátási feladatok feltételei adottak.

Egy betegszoba egy ággyal áll rendelkezésre, itt oldható meg a betegek elkülönítése.

A rendeléshez szükséges orvosi szoba mindkét épületben megtalálható.

Az intézmény orvosa heti 4 órában Dr. Gurin Ferenc, aki egyben az intézet foglalkozás-egészségügyi feladatait is ellátja.

Az egészségügyi dokumentációt a jogszabályoknak megfelelően vezetik.

A gyógyszerkészlet megfelel az ellátást igénybe vevők egészségi állapotának.

Ellenőrzés alkalmával lejárt határidejű gyógyszert nem találtunk, a gyógyszerek ellenőrzését és mennyiségét az intézet orvosa kíséri figyelemmel.

Az újraélesztés alapfeltételei biztosítva vannak.

Szakrendelésre-kórházba szállításra az intézmény saját gépkocsija is rendelkezésre áll, sürgősségi ellátást a dorogi Központi Ügyelet és az OMSZ biztosítja.

Személyi feltételek:

A Szent Borbála Idősek Otthonában foglalkoztatottak száma: 30 fő.
Az idős emberek ápolásával/gondozásával foglalkozók száma: 25 fő.
Az ellenőrzés időpontjában a rendszeres ápolást igénylő kliensek száma: 15 fő.
Műszakonkénti ápoló száma: 3 fő.
Az intézményben az ápolók/gondozók szakképzettségi aránya kimagaslóan jó.

Szakdolgozói ellátottság (főállású): 1 fő intézményvezető (szociális munkás), 1 fő vezetőápoló (felnőtt szakápoló), 18 fő szociális gondozó és ápoló, 2 fő mentálhigiénés szakember, 1 fő szociális gondozó és szervező, 2 fő dolgozónak nincs szakirányú szakképesítése.

(részállású): 1 fő orvos, 1 fő szakorvos, 1 fő gyógytornász, 1 fő dietetikus és 1 fő pszichológus.

Az osztályvezető ápolói feladatokat átmenetileg (2006. január 1-ig) az intézményvezető-ápoló látja el.

Az intézményben az alkalmazottak számára megfelelően kialakították a szükséges étkező, szociális, illemhelyiségeket. A helyszínelés során tapasztaltak szerint a feladatok ellátásához szükséges munka-, védőruházat és védőeszköz is kellő számban rendelkezésre áll.

Az általános tárgyi feltételek közül kiemelhető,

 • hogy az intézmény tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthető.
 • az intézmény területén kívül és épületekben belül is biztosított az akadálymentes közlekedés.
 • a bútorzat és berendezési, felszerelési tárgyak, az életvitelhez szükséges körülmények az ellátottak életkori sajátosságainak, egészségi és mozgásállapotának mindenhol nagyon jól megfelelnek.

Az ellenőrzés során tapasztaltakról összességében elmondható, hogy az intézmény jól teljesíti a jogszabályban előírt követelményeket és adottságai alapján alkalmas az idős emberek ápolására, gondozására.

Összefoglalva megállapítható, hogy az intézmény jól menedzselt, az ellátás higiénés színvonala jó.

A Szent Borbála Idősek Otthonában az ápolás/gondozás területén nyújtott szolgáltatás példaértékű.

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Komárom-Esztergom Megyei Intézete, Tatabánya –
Dr. Grosschmid Sándor (megyei tisztifőorvos)
2005. november 11., péntek

Elfogyott az idősotthonok pénze
Az indokoltnál többen kerülnek az ellátórendszerbe

Egyelőre nem tudni, mennyit késlekedik az idősotthonok támogatása. Az éves keret ugyanis elfogyott, az átcsoportosításhoz pedig a kormány engedélye kell. A „túlköltést” a megugrott és ellenőrizetlen igények okozták.

Türelmet kér a kormány, vagyis a szociális tárca az idősotthonoktól: egyelőre nem tudni, mikor utalhatják át az intézmények augusztus elején aktuális pénzét. Az ellátásra szánt 22 milliárdos keret elfogyott ugyanis, a pótláshoz, illetve a meglévő források átcsoportosításához viszont kormánydöntés kell. A benyújtott kérelem elbírálásán múlik, mikor jutnak pénzükhöz az intézmények. A vezetők szerint a legnagyobb gond a bérek kifizetése: az otthonoknak nincsenek tartalékaik.

– Tizenöt-húsz napnál tovább nem tudjuk tartani a hitelezőket, de már érezzük a kiesést – mondja Pánczél István, a Szociális Érdekegyeztető Munkacsoport tagja, aki szerint a tárca későn „eszmélt”, így futhattak ki a tervezett keretből.

– Az idén ugrásszerűen, mintegy hatvan százalékkal nőttek az igények, ennyivel több az ellátott, illetve az őket fogadó idősotthoni férőhely. Ez havonta félmilliárd forinttal több kiadást jelent az államháztartásnak, amivel nem számoltak – mondja Pánczél István. Az idősellátásban ma semmilyen korlát nincs: se kapacitásszabályozás, se kontroll arra, hol és mennyi férőhely fenntartása, létesítése megengedett. Tehát nem pontosított, hogy mennyi lakóotthon, s ott hány ellátott támogatása az, ami az állami költségvetésből még fizethető. A szakemberek szerint ennek a következménye, hogy megugrottak az igények, s valószínűleg az indokoltnál lényegesen többen vannak az idősellátásban. A felmérések szerint a bentlakók legalább negyede kizárólag családi vagy szociális okok miatt költözött idősotthonba, azaz szakmailag semmi sem indokolta az ilyen szintű ellátást. Az intézményvezetők szerint ezért is van szükség a változtatásokra, így a támogatások differenciálására, az azonban nem mindegy, mi alapján határoznak majd. Az elképzelések szerint ugyanis az egészségi állapot döntene arról, melyik ellátott után és mekkora állami támogatás járna, így lehetne némi korlátot szabni, hogy valóban csak a rászorulók kerüljenek az intézményekbe.

Népszabadság (Országos napilap), Magyarország – Kun J. Viktória
2005. augusztus 18., csütörtök

Az idősellátás forintjai
Egészségi állapotuk szerint támogatják az otthonlakókat

Az idősotthonokban élők ellátását veszélyeztetik, s leginkább a pénzről, nem pedig az ellátás átalakításáról szólnak az eddig megismert elképzelések – legalábbis a kérdés érintettjei szerint.

Egészségi állapotuk szerint „osztályozná” az idősotthonokban élőket a kormány, és ennek alapján állapítaná meg ellátásuk támogatását – legalábbis a szociális tárcától eddig kiszivárgott elképzelések szerint. Így az önellátásra képesek, a különösebb gondozást nem igénylők után a jelenleginél ötven százalékkal kevesebbet, a folyamatos ápolásra, speciális ellátásra szorulók után viszont húsz százalékkal többet fizetnének. A többi bentlakó a jövőben is a mostani támogatást kapná.

Az augusztusban a kormány elé kerülő anyag egyelőre formálódik, végleges változata még nincs. Szakértők szerint a tárgyalások megrekedtek, viszont tartanak attól, hogy valóban a pénz, nem pedig a rendszer átalakításának szándéka „vezérli” a törvényalkotók kezét.

– A megtakarítások nyilván ezt a területet is érintik, ám az, hogy a kapacitásokon, a rendszer egészén ne, csak annak finanszírozásán változtassanak, alapjaiban veszélyezteti az ellátást – állítja Pánczél István, a Szociális Érdekegyeztető Munkacsoport (SZÉM) tagja. A szakember úgy véli, nagyobb önállóságot kellene adni az intézményeknek, és támogatást kérni a „küldő” önkormányzatoktól is.

– Túlszabályozottság van, és hiányzik a jogbiztonság. Az állam ma ötven százalékban állja a számlát, de száz százalékon szól bele a működésbe. Az intézményekre kellene bízni, hogyan oldják meg, kit, miként látnak el. Ott pedig, ahol valóban a kórházi ellátást váltják ki, azt az egészségbiztosító ismerje el, s azt pénzben adja is oda – mondta.

A vezető szerint az is elfogadhatatlan, hogy az egyházi fenntartású intézmények kivételezett helyzetben vannak. – Azzal, hogy másfélszer nagyobb a finanszírozásuk, a rendszer még igazságtalanabb, még kijátszhatóbb lett. Példa erre, hogy azóta hirtelen több önkormányzati intézmény kötött szerződést, és vált ugyanolyan működés mellett egyházi otthonná. Ez pedig komoly pénzeket visz csak el az ellátásból – hangsúlyozta Pánczél.

Amit egyelőre a tárca hivatalosan elismer: a jelenlegi finanszírozási rendszer igazságtalan. Az alapellátás megerősítése halaszthatatlan, a minisztérium pedig nyitott a párbeszédre a tervezettel kapcsolatosan.

Egy most elkészült reprezentatív felmérés szerint mintegy negyvenötezer idős ember lakik szociális otthonokban, és mintegy huszonöt százalékuk kizárólag szociális, illetve családi okok miatt. Harmincöt százalékuk szorul viszont folyamatos, speciális ellátásra, ebből húsz százalék súlyos pszichés zavarokkal küzdő, önmaga ellátására teljesen képtelen. A helyekre tizenötezres a várólista, közülük azonban csak minden harmadik jut végül be a rendszerbe.

Az utóbbi időben egyébként több színvonalas otthon is épült, amelyek feltételrendszerét nem igazán ellenőrzi senki. A 28 négyzetmétertől 66 négyzetméterig terjedő lakásokért egyszeri belépési díjként hét-, nyolc-, de akár 16 millió forintot is kérnek, ami mellett persze a havi nyugdíj 80 százaléka is az intézményt illeti. Jóllehet a törvény az „egyszeri hozzájárulási díjat” korlátozza, s e szerint az az éves állami támogatás legfeljebb hétszerese, azaz ötmillió forint lehetne. A hivatalok mégsem tesznek semmit.

Népszabadság (Országos napilap), Magyarország – Kun J. Viktória
2005. július 26., kedd

Szolgáltatásminőség vizsgálata a nagysápi Szent Borbála Idősek Otthonában mint non-profit intézményben

Belső szöveges értékelés (bírálat):

A szakdolgozat témaválasztása – bár különleges és szokatlan – vitathatatlanul aktuális: a szociális problémák vállalkozások általi kezelésének és megoldásának segítése és bátorítása a magyar gazdaság további fejlődésének jelentős tartalékokat rejtő tényezője. A dolgozatban bemutatott idősek otthona kívánatos modellje lehet az elöregedett magyar társadalom kihívásaira piackonform válaszokat adó intézményrendszer kiépülésének. Külön erénye a dolgozatnak, hogy a jelölt a saját családi vállalkozásban működtetett kht. praxisát veszi górcső alá egy komplex szolgáltatás-minőség vizsgálat elvégzésével.

A szerző munkamódszere is figyelmet érdemel: a feltűnően sokoldalú dolgozat első részében egy rendkívül izgalmas összeállítást tár elénk a szolgáltatások és a minőség elméleti kérdéseiről, majd bemutatja a vizsgált intézményt. Érdekesek azok a megállapításai, amelyek a kht. mint társasági forma működtetése közben szerzett vállalkozói tapasztalatokon alapulnak.

A dolgozat legjobb részében a jelölt az idősek otthonában elvégzett sokrétű elégedettség-vizsgálat eredményeit mutatja be. Maga a vizsgálat alapjául szolgáló rés-modell is nagyon érdekes, de az igen szemléletesen prezentált eredmények önmagukért beszélnek.

Az ábrákkal és táblázatokkal bőven ellátott dolgozat szerkezete világos és logikus, nyelvezete és stílusa élvezetes. A feldolgozott szakirodalmi háttér sokrétű, a jelölt forráskezelése korrekt.

Osztályzat: jeles (5)

Dr. Papp József

Külső szöveges értékelés (bírálat):

A témaválasztás figyelmet érdemlő. A szerző édesapjának munkája képezi a szakdolgozat témájának alapját. A dolgozat szerzője saját tapasztalataira alapozva ad választ a nagysápi Szent Borbála Idősek Otthon, mint szociális szolgáltató szolgáltatás minőségének vizsgálatára. Ennek megalapozására széleskörű elméleti ismeretekről tesz bizonyságot. Az elméleti áttekintés kapcsán a szerző csoportosította a szolgáltatásokat, vázolta főbb funkcióit, és azok legfontosabb sajátosságát. A minőségi értékelés kapcsán a szerző a szolgáltatási folyamat lépésről-lépésre történő részletes tervezéséhez a szakirodalomban is alkalmazott „blueprinting” modellt használta fel. A szerző vázolta Komárom-Esztergom megye társadalmi, gazdasági beágyazottságát. A megye szociális adottsága az országos trendnek megfelelően alakul, nő az idősek, nyugdíjasok aránya. A megyében igen magas a rokkantnyugdíjasok részaránya, 16,7%. Ennek ellenére a szociális ellátás szinte valamennyi mutatója jobb, mint az országos átlag. A megye szociális ellátásának mérésére a szerző GYELV elemzést (SWOT-analízist) végzett, amely jól jellemzi a szociális ellátórendszer erős és gyenge pontjait, ill. az ellátás jelentőségét. A vizsgálatot saját kérdőíves felmérés alapján folytatta le a szerző. Az értékelést követően az otthon általános jó minősítést kapott. A szerző helyesen állapítja meg, hogy a vizsgálatot érdemes lenne számos hasonló profilú szolgáltató intézményben elvégezni. E tekintetben a dolgozat önálló elképzeléseket tartalmaz, előremutató jellegű.

A témaválasztás aktualitását az a demográfiai tény is igazolja, hogy az összlakosságon belül rohamosan nő az idősek aránya és ellátásuk mind a családon belül, mint társadalmilag szervezett keretekben újabb kérdéseket vet fel.

A szakdolgozat a címében megfogalmazottaknak megfelelően egy idősek otthonában végez szolgáltatásminősítési vizsgálatot. Célja, hogy a rendelkezésre álló elméleti ismereteket egy konkrét gyakorlati esetben alkalmazza.

A témához kapcsolódó szakirodalom szinte teljes feltérképezését megkísérelte a szerző. A konkrét szolgáltatásminőségi vizsgálatnál megfelelően alkalmazta az elméleti ismereteket.

Miután családi vállalkozás értékeléséről szól a dolgozat, a hallgató saját tapasztalatait dolgozta fel kitűnő elemző és kritikai készségről téve bizonyságot.

A dolgozat szerkezete, stílusa világos, kiemelkedő teljesítményt nyújtott a szerző. A munka tartalmilag, számszakilag és formailag is kifogástalan.

Osztályzat: kiváló (5)

Hollósné Dr. Veres Anna

Diplomamunka – Pánczél István
2005. április 29., péntek

 

Pánczél Szociális Szolgáltató Közhasznú Társaság:
Közhasznú egyszererűsített éves beszámoló, Közhasznúsági jelentés (2004)

A Szent Borbála Idősek Otthona (Nagysáp) szakmai vizsgálati anyaga (2004)

Összegző megállapítások:

A vizsgálat időpontja: 2004. október 18.

I. A vizsgált intézmény adatai:

Az intézmény neve: Szent Borbála Idősek Otthona
Címe: 2524 Nagysáp, Granárium domb 1.
Az intézmény vezetőjének neve: Pánczél István
Az intézmény fenntartója: Pánczél Szociális Szolgáltató Kht.
Címe: 2524 Nagysáp, Granárium domb 1.
A fenntartó vezetőjének neve: Pánczél István

A vizsgált intézmény főbb szakmai adatai:

Működési engedély (vagy kérelem) száma: 3-3123/4/2003.
Ápolásban, gondozásban részesülők száma: 73 fő
Az ellátottakkal közvetlenül foglalkozó dolgozók száma, aránya az intézmény személyzetén belül: 24 fő
Az ellátottakkal közvetlenül foglalkozó dolgozók szakképzettségi aránya: 91,6%

II. A vizsgálatot végző személyek adatai:

A vizsgálatban részt vevő szakértők:

Neve: Rácz Tiborné
Munkahelye és beosztása: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (Módszertani Osztály), Tata – osztályvezető
Szakképzettsége: szakvizsgázott szociális szervező, humán menedzser

Neve: Gyenizse Lászlóné
Munkahelye és beosztása: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (Módszertani Osztály), Tata – módszertani munkatárs
Szakképzettsége: általános ápoló és asszisztens, szociális szervező

III. A szakmai vizsgálat megállapításai:

Az intézmény tárgyi feltételeinek rövid értékelése

A Szent Borbála Idősek Otthona Nagysáp község szélén, a főközlekedési út közelében található, a távolsági busz megállója a hátsó bejárathoz közel van. Az intézményt bekerített, ízlésesen kialakított, tágas és rendezett park veszi körül. Az Otthon egy különálló, emeletes, tetőtér beépítéses, régebben épült és felújított épületből („A” épület), és tőle távolabb elhelyezkedő „pavilon” jellegű, tetőtér beépítéses épületcsoportból („B” épületcsoport) áll, a köztük lévő járda egy részét alul nyitott tető fedi. A régi épület teraszát napernyő védi, a teraszon kerti bútorok találhatóak. Az akadálymentes közlekedés mindenütt megoldott, lift és lépcsőnjáró van, rámpák, kapaszkodók segítik a közlekedést, a meglévő küszöbök alacsonyak. A folyosók burkolata járólap vagy parketta, ép, a régi épület folyosója kissé szűk, és sötét. A szobák parkettázottak, ill. járólappal borítottak. A nővérszobában központi kijelzéses hívókészülék található, kiépített televíziós lánc van, a betegszobák a recepción található monitoron át figyelhetők. Kártyás beléptető-rendszer, és teljes számítógépes nyilvántartás működik. Az energiaszolgáltatást napelemes megoldással egészítették ki, az étkező légkondicionált.

Az Otthon berendezése célszerű és esztétikus. Az emeltszint lakói a szobát saját bútoraikkal rendezték be, beépített minikonyha (elektromos főzőlap, mosogató, hűtőszekrény) és tágas fürdőszoba tartozik a lakrészhez. A szobákban az egy főre jutó alapterület eléri, néhány szobában meg is haladja az előírt nagyságot. A szobákban heverők, kárpitozott ágyak, a fekvők részére kórházi típusú, emelhető ágyak, és ágyasztalok biztosítottak. A szobák az emelt szinten egy, ill. kétágyasak, a hagyományos elhelyezésnél egytől négyágyasig terjednek.

A közösségi helyiségek díszítése intézeti, esztétikus, praktikus. Zárható szekrények a lakók részére biztosítottak. A hagyományos részlegen a lakók létszámának megfelelő számú, közösen használt hűtőszekrény található. Minden szoba TV készülékkel és telefonnal ellátott. Az Otthonban házaspárok elhelyezése jelenleg 15 szobában biztosított.

Épületenként társalgó, étkező, mosoda, orvosi szoba, nővérszoba, foglalkoztató helyiség található. Vallásgyakorlásra az „A” épületben kápolnát alakítottak ki.

Az intézmény saját, 80 adag főzésére kialakított, a HACCP előírásainak megfelelő főzőkonyhával rendelkezik, de jelenleg a főétkezést beszállítóval biztosítják. Minden épületben van nyilvános telefon, és a javaslatok, ötletek, esetleges panaszok elhelyezésére szolgáló ládát szereltek fel.

Az intézménynek saját honlapja van, Heti Hírmondót adnak ki.

Nemenként kellő számú, – mozgáskorlátozottak számára is kialakított – fürdő és WC van.

A fűtés az épületenként található gázkazánnal megoldott, a melegvizet napkollektorok segítségével állítják elő.

Dohányzásra kijelölt hely biztosított.

Az ellátottjogi képviselő címe, elérhetősége jól látható helyen megtalálható.

A jogszabályi előírásoknak: megfelel.

Az intézmény fizikai ellátásának rövid értékelése

A reggelit és a vacsorát a saját főzőkonyhán készítik, az ebédet beszállítóval oldják meg. Meleg vacsora heti két alkalommal van. Diétára lenne lehetőség, de a lakók nem igénylik, kétféle menüből választhatnak. Az étkezések időpontja a Házirendben szabályozott. Az élelmezéssel kapcsolatos nyilvántartásokat a főzőhelyen vezetik. Részállásban dietetikust alkalmaznak. Az intézményben külső vállalkozó büfét, ital- és kávéautomatát működtet.

A három váltás ágyneművel, a tisztálkodáshoz szükséges textília készlettel az Otthon rendelkezik, a tisztálkodó szerekhez hasonlóan – igény szerint – biztosítja. A lakók 100%-a saját felsőruháját, 70%-a saját textíliáját használja. A mosást, javítást az intézmény végzi, de a saját mosás lehetősége is biztosított. Mindenki részére névvel ellátott szennyesláda szolgál, mindkét épületnek külön mosodája van. A szennyes leadása, ill. mosási rend a Házirendben szabályozott.

A borotválást az intézmény térítésmentesen biztosítja, a hajvágás, pedikűr, manikűr költségét a lakó fizeti, ill. a fekvők részére a fodrász szolgáltatása ingyenes.

A személyzet részére megfelelő öltöző, fürdő és WC, nővérszoba biztosított.

A jogszabályi előírásoknak: megfelel.

Az intézmény egészségügyi ellátásának rövid értékelése

A 73 fős ellátottat heti egy alkalommal, 4 órában üzem-, család-, gyermekorvos képesítésű orvos látja el. Ideggyógyász-pszichiáter kéthavonta 5 órában rendel. Az orvosi ügyeletet a dorogi ügyelet biztosítja. A két orvosi szoba egyikét nővérszobaként használják. Az orvos a saját felszerelését használja, és a lakókat szobáikban látogatja, ill. vizsgálja. Az intézményben évente végeznek tüdő- és ortopédiai szűrővizsgálatot. Megszervezik a fülészeti, szemészeti, fogászati, nőgyógyászati, sebészeti szakorvosi ellátást, a szállítást intézményi gépkocsival, a kórházba történő szállítást hasonlóan, ill. mentő rendelésével megoldják.

A készenléti gyógyszereket mindkét épületben, a recepción, zárható szekrényben tárolják. A kötelező alapgyógyszer biztosított. Egyéni gyógyszerelésben 40 fő részesül, a költségét részben az intézmény, részben a lakó fizeti a részletes, számítógépes számla alapján. A gyógyszereket havonta igénylik, ill. beszerzik, központi helyen, zárt szekrényben, névre szóló kosárkákban tárolják. A gyógyszerosztást a főnővér végzi, a heti beosztású, névvel ellátott adagolókból. Néhány lakó a gyógyszerszedést önmaga megoldja, saját gyógyszerét szobájában tárolja.

A gyógyászati segédeszközöket az intézmény beszerzi, biztosítja a testtávoliakat, a kényelmi berendezéseket egyaránt. Az inkontinensek részére kellő számú pelenka áll rendelkezésre, névre szóló védőkenőccsel. A rehabilitációt gyógytorna, Bioptron lámpa, kézi és gépi masszírozók segítik.

Az előírt dokumentációt vezetik, a nyilvántartás számítógépen történik, de kézzel is vezetik a gyógyszerelő füzetet, eseménynaplót, gondozási tervet. Minden lakó részére készült egy dosszié, ahol az összes adatát nyilvántartják, a mentálhigiénés csoport adatai is itt találhatók. A számítógépen nyilvántartottakat havonta kinyomtatják.

Az épület tisztán tartott, a lakók és a dolgozók személyi higiénéje megfelelő.

A jogszabályi előírásoknak: megfelel.

Az intézmény ápolási-gondozási munkájának rövid értékelése

A lakók ápolását, gondozását 2 osztályvezető főnővér és 18 nővér látja el. A nővérek 12 órás munkarendben dolgoznak, de 8 órás szakban dolgozó is van.

Az ellátottak egészségi állapot szerinti megoszlása: 57 fő fennjáró, fekvő ugyan, de kiültethető 16, teljes önellátásra képes 34 fő. Betegség szerint: keringési beteg 59, tüdőbeteg 10, emésztőszervi 13, mozgásszervi 29, cukorbeteg 8, daganatos 3, időskori demenciában 25 fő szenved, pszichiátriai beteg 1 fő. Hallássérült, hallókészüléket is használó 4 fő, mozgásában korlátozott 29 fő, tolókocsit 13 fő, járókeretet 8 fő, támbotot 8 fő használ, 6 fő látásfogyatékos. Cselekvőképességét kizáró gondnokság alatt 2 fő áll.

A gondozási terveket előírás szerint vezetik, ellenőrzik, regisztrálják a rendszeres vérnyomásértékeket, vércukor, testsúly adatokat is. A gondozási terv adatait az érdekvédelem, szociális ügyintézési adatokkal kibővítették. Három gondozási egységet alakítottak ki.

Kifejezett ápolási teendőkre mostanában nem került sor.

A jogszabályi előírásoknak: megfelel.

Az intézmény foglalkoztatási munkájának rövid értékelése

Az intézményben a lakók életkorának és egészségi állapotának megfelelő foglalkoztatás folyik, egy fő foglalkoztatás szervező irányításával. Munkavégzés célú a kerti, mosodai munka, ill. szobanövény gondozás, szalvétahajtogatás, konyhai kisegítés, vasalás, varrás. A foglalkoztatási terv heti, havi, féléves, ill. éves bontásban készült. Az elvégzett munkáért a lakók jutalomban részesülnek, mintegy 10 fő, átlagosan 5.000,- Ft összegben, melyet karácsony előtt fizetnek ki.

A szellemi, kulturális és szórakoztató jellegű foglalkoztatást rádiómagnó, lemezjátszó, videó, TV, napi- és hetilapok, könyvek, számítógépes programok segítik, van videokamera és (digitális) fényképezőgép is. Tartanak képzőművészeti foglalkozásokat, az ünnepekre dekorációt készítenek, rendszeres sétát, kirándulást szerveznek, tornáznak, levegőznek. Tartanak közös felolvasást, van Heti Hírmondó kiadványuk, közös éneklést tartanak, zenei, irodalmi klub működik. Évente három alkalommal színházi látogatást szerveznek, a jeles ünnepeket megülik, számon tartják a lakók név-, ill. születésnapját. A rendezvényeken átlagban 40-45 lakó vesz részt. A foglalkoztatási napló rendkívül színvonalas kivitelű és tartalmas.

Vallásgyakorlásra kápolna biztosított. Hetente van mise, imaóra, református istentisztelet, bibliaolvasás és magyarázat. A lakók közül a helyi templomba is kijárnak.

A jogszabályi előírásoknak: megfelel.

Az intézmény mentálhigiénés munkájának rövid értékelése

Az intézményben a mentálhigiénés teendőket 2 fő látja el. Az Érdekképviseleti Fórum 2 fő lakó, 1 fő dolgozó, 1 fő hozzátartozó és 1 fő a fenntartó képviselőjéből áll. A fórum elé kerülő ügyeket kivizsgálják, jegyzőkönyvben dokumentálják. Lakógyűlést évi két alkalommal, de szükség szerint is tartanak. A családi kapcsolatok fennmaradását a folyamatos információcserével, levélírás-, ill. felolvasás útján elősegítik, a hozzátartozókat – különösen valami változás kapcsán előzetes időpont egyeztetéssel – megkeresik. Az intézmény a külföldön élő hozzátartozókkal a kapcsolatot Internet segítségével biztosítja.

Az intézményben a hangnem jónak mondható. Szociális ügyintézést is végeznek, a gazdasági, ill. szociális ügyintéző segítségével – főként a távolabb lévő településről érkezők esetében. Folynak önmegvalósító, személyiségfejlesztő foglalkozások is.

A helyi társadalmi szervezetekkel igyekeznek jó kapcsolatot kialakítani, anyagi támogatást is nyújtanak részükre. A rendezvényekre általános iskolások is bejárnak.

Az előgondozást minden esetben előírás szerint, határidőre az intézményvezető végzi. Jelenleg a lakók létszáma teljes, felvételre 8 fő várakozik, a várakozási idő akár 12 hónap is lehet.

A jogszabályi előírásoknak: megfelel.

Az intézmény személyi feltételei: képesítés és szakmai létszám

Az orvosi ellátást részállásban, heti 4 órában családorvos biztosítja, ideggyógyász-pszichiáter kéthavonta 5 órában. A gyógytornász, a dietetikus szakképzett, mindketten részfoglalkozásban, heti 4 órában látják el feladatukat.

A dolgozók létszáma 34 fő, a lakókkal közvetlenül 24 fő foglalkozik. Az intézményvezető általános szociális munkás. A két osztályvezető ápoló diplomás ápoló. Az ápolási-gondozási teendőket 18 nővér látja el, 16 fő szakképzett, 2 szakképzetlen. A mentálhigiénés munkát két fő látja el: 1 fő tanító, aki a mentálhigiénés asszisztensi tanfolyamot, a másik munkatárs pedig a szociálpedagógiai szakot kezdte. A foglalkoztatás szervező szociális gondozó és szervező.

A dolgozók létszáma megfelelő, a szakképzettségi arány a jogszabályban előírt 80%-ot meghaladja. Munkaköri leírással mindenki rendelkezik. A Szakmai programot ismerik, összeállításában a dolgozók részt vesznek.

A jogszabályi előírásoknak: megfelel.

Az intézmény lakóinak emberi és állampolgári jogai érvényesülése

A jogi tanácsadást a fenntartó saját ügyvédjén keresztül biztosítja. Az Érdekképviseleti Fórum 5 tagú, összetétele megfelelő. A Házirendben a panaszorvoslás eljárási rendje szabályozott. A lakók panaszukkal az intézményvezetőhöz is fordulhatnak.

A Házirendet jól látható helyen kifüggesztették, szabályozza a lakók és a fenntartó jogait és kötelességeit, a dolgozók-lakók kapcsolatát, az intézet által nyújtott szolgáltatások körét, az intézeti élettel kapcsolatos dolgokat. A Házirend egy példányát a lakók beköltözéskor megkapják.

A felvételt kérőkkel a fenntartó megállapodást köt, melyben rögzítik a bentlakás és az intézményi jogviszony megszűnésének feltételeit, a személyi térítési díj összegét, a térítésköteles és az alapfeladatok körét, a kölcsönös tájékoztatási kötelezettséget.

A lakók a kötelező alapgyógyszerek, ill. az egyéni gyógyszerek köréről a tájékoztatást megkapták. Az ellátottjogi képviselő elérhetősége biztosított, feladatairól, tevékenységéről a lakók tájékoztatást kaptak. A hitélet gyakorlásának feltételei az intézményen belül biztosítottak.

A jogszabályi előírásoknak: megfelel.

IV. A vizsgált intézmény munkájának összefoglaló értékelése, minősítése:

A nagysápi Szent Borbála Idősek Otthona a megye legjobb tárgyi feltételeivel rendelkező szociális intézménye. Fenntartója évről-évre fejlesztést, korszerűsítést hajt végre, a legkorszerűbb technikát alkalmazva. Az intézmény szociális szolgáltató kht. formájában működik.

Az Otthon két, egymástól távolabb lévő épületből áll, a két épület eltérő építészeti adottságú, és eltérő feltételekkel nyújt teljeskörű ellátást, ápolást-gondozást. Az új épületekben magasabb komfortfokozatot nyújtó apartmanok találhatók, itt 36 fő részére biztosítanak emeltszintű ellátást. A régebbi épület is ízlésesen kialakított, karbantartott, földszintjén helyezték el a 25 fő, demenciában szenvedő lakót, ahol betegségüknek megfelelő, speciális ellátást igyekeznek részükre biztosítani. A kiszolgáló helyiségeket mindkét épületben külön-külön kialakították.

A fenntartó a lakókkal határozatlan időre szóló megállapodást köt, emeltszintű ellátás esetén egyszeri használatbavételi díjat kér, mely 1,5 – 2 millió Ft közötti összeg, a lakótér mérete szerint differenciált.

A nyilvántartások számítógépen találhatók, az adatokat havonta kinyomtatják. A dolgozók létszáma megfelelő, a nővérek közül a 2 szakképzetlen dolgozó a közeljövőben induló szociális ápoló-gondozó tanfolyamra jelentkezett. A mentálhigiénés munkatársak a szakirányú szakképzettség megszerzése érdekében tanulmányt folytatnak. A foglalkoztatás szervező képesítése megfelelő. A szakmai munka jónak ítélhető, a feltételek ehhez maximálisan biztosítottak.

V. Javasolt szakmai intézkedések:

1. Az intézményvezető sürgős és soron kívüli intézkedése javasolt: Nincs javaslat.

Az intézményvezető rövidtávú intézkedése javasolt: Nincs javaslat.

Az intézményvezető közép- és hosszú távú intézkedése javasolt: Nincs javaslat.

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (Módszertani Osztály), Tata –
Rácz Tiborné, Gyenizse Lászlóné
2004. október 18., hétfő

Szent Borbála Idősek Otthona

A Szent Borbála Idősek Otthonát az idős emberek bentlakásos jellegű gondozására és ellátására hoztuk létre. Tevékenységi körünk civil keretek között működő szociális ellátásként határozható meg. Fő célként az idős emberek utolsó éveinek minél magasabb színvonalú, gondtalan eltöltését tűztük ki. Az emberi értékekre helyezzük a legmagasabb hangsúlyt, amit a társaság minden dolgozója nemcsak a mindennapi munkájában, hanem az egész életszemléletében is kinyilvánít.

Az épületben zömében egy- és kétszemélyes, fürdőszobás lakrészek találhatók. A lakószobák felszereltségéhez tartozik a tűzriasztórendszer, a kábeltévé- és a telefoncsatlakozási lehetőség. Az intézmény önálló kápolnával is rendelkezik. Az akadálymentes közlekedés biztosítása érdekében a szinteket személyfelvonó köti össze. A kerekes szék használata az egész intézményen belül biztosított. Szakellátás keretében ősztől 25 fős gondozási egységet, úgynevezett demens részleget alakítunk ki az Otthonban, amely még az idén egy új foglalkoztató helyiség és egy télikert megvalósítását jelenti. Egyszeri használati díj nélkül is igénybe lehet venni az Otthon szolgáltatásait. Jelenleg egy női és egy férfi lakó emelt szintű elhelyezésére van még lehetőségünk.

24 ÓRA (Komárom-Esztergom Megyei napilap), Nagysáp – Knyazovics Edina
2004. augusztus 26., csütörtök

Lakói megelégedettségi vizsgálat a nagysápi Szent Borbála Idősek Otthonában

Házi dolgozat – Pánczél István
2004. május 7., péntek

A Szent Borbála Idősek Otthona (Nagysáp) szakmai vizsgálati anyaga (2003)

Összegző megállapítások:

A vizsgálat időpontja: 2003. október 13.

I. A vizsgált intézmény adatai:

Az intézmény neve: Szent Borbála Idősek Otthona
Címe: 2524 Nagysáp, Granárium domb 1.
Az intézmény vezetőjének neve: Pánczél István
Az intézmény fenntartója: Pánczél István
Címe: 2531 Tokod, Kossuth Lajos út 105.
A fenntartó vezetőjének neve: Pánczél István ev.

A vizsgált intézmény főbb szakmai adatai:

Működési engedély (vagy kérelem) száma: 3-1159/9/2002.
Ápolásban, gondozásban részesülők száma: 73 fő
Az ellátottakkal közvetlenül foglalkozó dolgozók száma, aránya az intézmény személyzetén belül: 24 fő
Az ellátottakkal közvetlenül foglalkozó dolgozók szakképzettségi aránya: 79,1%

II. A vizsgálatot végző személyek adatai:

A vizsgálatban részt vevő szakértők:

Neve: Rácz Tiborné
Munkahelye és beosztása: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (Módszertani Osztály), Tata – osztályvezető
Szakképzettsége: szakvizsgázott szociális szervező, humán menedzser

Neve: Gyenizse Lászlóné
Munkahelye és beosztása: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (Módszertani Osztály), Tata – módszertani munkatárs
Szakképzettsége: általános ápoló és asszisztens, szociális szervező

III. A szakmai vizsgálat megállapításai:

Az intézmény tárgyi feltételeinek rövid értékelése

A Szent Borbála Idősek Otthona Nagysáp község szélén, szép környezetben található, a főközlekedési út közelében. A távolsági busz megállója az Otthontól távolabb van, de a buszok kérésre megállnak a bejárathoz közeli helyen. Az intézményt bekerített, ízlésesen kialakított, tágas és rendezett park veszi körül. Az Otthon egy különálló, emeletes, tetőtér beépítéses, régebben épült és felújított épületből („A” épület), és tőle távolabb elhelyezkedő „pavilon” jellegű épületcsoportból („B” épületcsoport) áll, a köztük lévő járda egy részét un. féltető fedi. A régi épület teraszát napernyő védi, a teraszon kerti bútorok találhatóak. Az akadálymentes közlekedés mindenütt megoldott, lift került beépítésre, lépcsőnjáró, rámpák, kapaszkodók segítik a közlekedést, a meglévő küszöbök alacsonyak. A folyosók burkolata mindenütt járólappal megoldott, ép, a régi épület folyosója kissé szűk, és sötét. A padlószőnyeget a közelmúltban mindenütt parkettára cserélték. A nővérszobában központi kijelzéses hívókészülék található, kiépített televíziós lánc van, a betegszobák a recepción található monitoron figyelhetők. Kártyás beléptető-rendszer, és teljes számítógépes nyilvántartás működik. Az energiaszolgáltatást napelemes megoldással egészítették ki, az étkező légkondicionált.

Az Otthon berendezése célszerű és esztétikus. Az emelt szint lakói saját bútoraikat használják, itt beépített minikonyha, tágas fürdőszoba van. Az intézmény szobáiban az egy főre jutó alapterület eléri, néhány szobában meg is haladja az előírt nagyságot. A szobákban heverők, kárpitozott ágyak, a fekvők részére kórházi típusú, emelhető ágyak, és ágyasztalok biztosítottak. A szobák egytől négyágyasig terjednek.

A közösségi helyiségek díszítése intézeti, esztétikus, praktikus. Zárható szekrények a lakók részére biztosítottak. A hagyományos részlegen a lakók létszámának megfelelő számú, közösen használt hűtőszekrény található. Minden szoba TV készülékkel és telefonnal ellátott. Az Otthonban házaspárok elhelyezése is biztosított.

Épületenként társalgó, étkező, mosoda, orvosi szoba, nővérszoba, foglalkoztató helyiség található. Vallásgyakorlásra kápolnát alakítottak ki.

Az intézmény saját, 80 adag főzésére kialakított, a HACCP előírásainak megfelelő főzőkonyhával rendelkezik. Minden épületben van nyilvános telefon, és a javaslatok, ötletek, esetleges panaszok elhelyezésére szolgáló ládát szereltek fel.

Az intézménynek saját honlapja van, Heti Hírmondót adnak ki, rövidfilmet készítettek, amivel díjat is nyertek.

Nemenként kellő számú, – mozgáskorlátozottak számára is kialakított – fürdő és WC van.

A fűtés az épületenként található gázkazánnal megoldott, a melegvizet napkollektorok segítségével nyerik.

Dohányzásra kijelölt hely biztosított.

A jogszabályi előírásoknak: megfelel.

Az intézmény fizikai ellátásának rövid értékelése

A reggelit és a vacsorát a saját főzőkonyhán készítik, az ebédet beszállítóval biztosítják. Meleg vacsora heti két alkalommal van. Diétára lenne lehetőség, de a lakók nem igényelték, ill. nyilatkozatban lemondtak róla. Az étkezések időpontja a Házirendben szabályozott. A tápanyag kimutatásokat, változatossági mutatót vezetik. Részállásban dietetikust alkalmaznak. Az intézményben külső vállalkozó büfét működtet, ital-, kávé automatával.

A három váltás ágyneművel, a tisztálkodáshoz szükséges textília készlettel az Otthon rendelkezik, a tisztálkodó szerekhez hasonlóan – igény szerint – biztosítja. A lakók 100%-a saját felsőruháját, 70%-a saját textíliáját használja. A mosást, javítást az intézmény végzi, de a saját mosás lehetősége is biztosított. Mindenki részére névvel ellátott szennyesláda szolgál, mindkét épületnek külön mosodája van. A szennyes leadása, ill. mosási rend a Házirendben szabályozott.

A borotválást az intézmény térítésmentesen biztosítja, a hajvágás, pedikűr, manikűr költségét a lakó fedezi.

A személyzet részére megfelelő öltöző, fürdő és WC, nővérszoba biztosított.

A jogszabályi előírásoknak: megfelel.

Az intézmény egészségügyi ellátásának rövid értékelése

A 73 fős ellátottat heti egy alkalommal, 4 órában üzem-, családorvos-, gyermekgyógyász képesítésű orvos látja el. Ideggyógyász-pszichiáter kéthavonta 5 órában rendel. Az orvosi ügyeletet a dorogi ellátás biztosítja. Orvosi szoba kettő is van, ebből az egyiket nővérszobaként használják, a berendezése hiányos. Az orvos általában saját szobáikban látogatja meg a lakókat. Az intézményben évente végeznek TBC szűrést, ortopédiai vizsgálatot. Az egyéb szakorvosi ellátást: szemészet, fülészet, ortopédia, nőgyógyászat, fogászat, sebészet, rákszűrés, csontritkulás vizsgálat az intézmény megszervezi, a szállítást saját gépkocsival megoldja, a kórházba történő szállításhoz hasonlóan, ill. mentő rendelésével.

A készenléti gyógyszereket mindkét épületben, a recepción, zárható szekrényben tárolják. A kötelező alapgyógyszerét mindenki megkapja. Egyéni gyógyszerelésben 40 fő részesül, a költségét részben az intézmény, részben a lakó fizeti a részletes, számítógépes számla alapján. A gyógyszereket havonta igénylik, ill. beszerzik, központi helyen, zárt szekrényben, névre szóló kosárkákban tárolják. Az adagolást, a gyógyszerosztást a főnővér végzi, a heti beosztású, névvel ellátott adagolókból. Néhány lakó a gyógyszerszedést önmaga megoldja, gyógyszereit szobájában tárolja.

A gyógyászati segédeszközöket az intézmény beszerzi, biztosítja a test távoliakat, a kényelmi berendezéseket egyaránt. Az inkontinensek részére kellő számú pelenka áll rendelkezésre, névre szóló védőkenőccsel. A rehabilitációt gyógytorna, Bioptron lámpa, kézi masszírozók segítik.

Az előírt dokumentációt vezetik, a nyilvántartás számítógépen történik, de kézzel is vezetik a gyógyszerelő füzetet, eseménynaplót, gondozási tervet. Minden lakó részére készült egy dosszié, ahol az összes adatát nyilvántartják, a mentálhigiénés csoport adatai is itt találhatók. A számítógépen nyilvántartottakat havonta kinyomtatják.

Az épület higiénéje megfelelő, a lakók és a dolgozók személyi higiénéjéhez hasonlóan.

A jogszabályi előírásoknak: megfelel.

Az intézmény ápolási-gondozási munkájának rövid értékelése

A lakók ápolását, gondozását 2 osztályvezető főnővér és 18 nővér látja el. A nővérek 12 órás munkarendben dolgoznak, de 8 órás szakban dolgozó is van.

Az ellátottak egészségi állapot szerinti megoszlása: 54 fő fennjáró, 24 órás fekvő 5 fő, fekvő ugyan, de kiültethető 12, teljes önellátásra képes 40 fő. Betegség szerint: keringési beteg 53, tüdőbeteg 1, emésztőszervi 11, mozgásszervi 30, cukorbeteg 9, daganatos 1, időskori demenciában 18 fő szenved, pszichiátriai beteg 1 fő. Hallássérült 2, aki hallókészüléket is használ, mozgásában korlátozott 29 fő, ebből tolókocsis 13, járókeretet 5, támbotot 11 fő használ, 2 fő látásfogyatékos.

A gondozási terveket előírás szerint vezetik, ellenőrzik, itt regisztrálják a rendszeres vérnyomásértékeket, vércukor, testsúly adatokat is. A gondozási terv adatait az érdekvédelem, szociális ügyintézési adatokkal kibővítették. Két gondozási egységet, 5 csoportot alakítottak ki.

Kifejezett ápolási teendőkre mostanában nem került sor.

A jogszabályi előírásoknak: megfelel.

Az intézmény foglalkoztatási munkájának rövid értékelése

Az intézményben a lakók életkorának és egészségi állapotának megfelelő foglalkoztatás folyik, foglalkoztatás vezető irányításával. Munkavégzés célú a kerti, mosodai munka, ill. szobanövény gondozás, szalvétahajtogatás, konyhai kisegítés, vasalás, varrás. A foglalkoztatási terv heti, havi, féléves, ill. éves bontásban készült. Az elvégzett munkáért a lakók jutalomban részesülnek, általában alkalomhoz kötötten, mintegy 10 fő, átlagosan 5.000,- Ft körüli összegben.

A szellemi, kulturális és szórakoztató jellegű foglalkoztatást rádiómagnó, lemezjátszó, videó, TV, napi- és hetilapok, könyvek, számítógép, programok segítik, van videokamera és (digitális) fényképezőgép is. Tartanak képzőművészeti foglalkozásokat, az ünnepekre dekorációt készítenek, rendszeres sétát, kirándulást szerveznek, tornáznak, levegőznek. Tartanak közös felolvasást, van Heti Hírmondó kiadványuk, „színházat” hoztak létre, részt vettek a kisbéri „Ki mit tud”-on, közös éneklést tartanak, zenei, irodalmi klub működik. Évente két alkalommal színházi látogatást szerveznek, a jeles ünnepeket megülik, számon tartják a lakók név-, ill. születésnapját. A rendezvényeken a lakók szép számban részt vesznek.

A foglalkoztatási napló rendkívül színvonalas kivitelű és tartalmas.

Vallásgyakorlásra kápolna biztosított. Hetente van mise, imaóra, református istentisztelet, bibliaolvasás és magyarázat. A lakók közül a helyi templomba is kijárnak.

A jogszabályi előírásoknak: megfelel.

Az intézmény mentálhigiénés munkájának rövid értékelése

Az intézményben a mentálhigiénés teendőket 2 gyógypedagógus tanár látja el, és végez mentális gondozást, egyéni eset és kríziskezelést, de csoportos beszélgetés is folyik. Az ilyen ügyeket a gondozási lapon, és az átadó füzetben is rögzítik.

Az Érdekképviseleti Fórum 2 fő lakó, 2 dolgozó, 2 hozzátartozó és 1 fő fenntartó képviselőjéből áll. A főrum elé kerülő ügyeket kivizsgálják, jegyzőkönyvben dokumentálják, de írásos panasz nem érkezett. Lakógyűlést évi két alkalommal, de szükség szerint is tartanak. A családi kapcsolatok fennmaradását a folyamatos információcserével, levélírás-, ill. felolvasás útján elősegítik, a hozzátartozókat – különösen valami változás kapcsán – előzetes időpont egyeztetéssel – megkeresik.

Az intézményben a hangnem jónak mondható. Szociális ügyintézést is végeznek, a gazdasági, ill. szociális ügyintéző segítségével – főként a távolabb lévő településről érkezők esetében. Folynak önmegvalósító, személyiségfejlesztő foglalkozások is.

A helyi társadalmi szervezetekkel igyekeznek jó kapcsolatot kialakítani, anyagi támogatást is nyújtanak részükre.

Az előgondozást minden esetben előírás szerint, határidőre elvégzi az intézményvezető. Jelenleg a lakók létszáma teljes, felvételre 9 fő várakozik, a várakozási idő 5-12 hónapra tehető.

A jogszabályi előírásoknak: megfelel.

Az intézmény személyi feltételei: képesítés és szakmai létszám

Az egészségügyi ellátást részállásban, heti 4 órában családorvos biztosítja, ideggyógyász-pszichiáter kéthavonta 5 órában. A gyógytornász, dietetikus szakképzett, részfoglalkozásban, heti 4 órában látja el feladatát.

A dolgozók létszáma 34 fő, a lakókkal közvetlenül 24 fő foglalkozik. A fenntartó egyben az intézményvezető is, főiskolai végzettséggel rendelkezik, általános szociális munkás. A 2 főnővér diplomás ápoló. Az ápolási-gondozási teendőket 18 nővér látja el, 15 fő szakképzett, 3 jelenleg végzi a szociális gondozó és ápolói tanfolyamot.

A mentálhigiénés csoport 3 fős: 2 gyógypedagógus, szociális alapvégzettség nélkül, a foglalkoztatás vezető szociális gondozó és szervező.

A dolgozók létszáma, szakképzettségi aránya a jogszabályban előírt 80% közelében. Munkaköri leírással mindenki rendelkezik. A Szakmai programot ismerik, összeállításában a dolgozók részt vesznek.

A jogszabályi előírásoknak: részben felel meg.

Az intézmény lakóinak emberi és állampolgári jogai érvényesülése

A jogi tanácsadást a fenntartó saját ügyvédjén keresztül biztosítja. Az Érdekképviseleti Fórum 7 tagú, tagjai minden érintett oldal képviselőiből állnak. Írásos panasz eddig nem érkezett, de a Házirendben a panaszorvoslás eljárási rendje szabályozott. A lakók panaszukkal az intézményvezetőhöz is fordulhatnak.

A Házirendet jól látható helyen kifüggesztették, szabályozza a lakók és a fenntartó jogait és kötelességeit, a dolgozók-lakók kapcsolatát, az intézet által nyújtott szolgáltatások körét, az intézeti élettel kapcsolatos dolgokat. A Házirend egy példányát a lakók beköltözéskor megkapják.

A felvételt kérőkkel a fenntartó megállapodást köt, melyben rögzítik a bentlakás és az intézményi jogviszony megszűnésének feltételeit, a személyi térítési díj összegét, a térítésköteles és az alapfeladatok körét, a kölcsönös tájékoztatási kötelezettséget.

A lakók a kötelező alapgyógyszerek, ill. az egyéni gyógyszerek köréről a tájékoztatást megkapták.

A jogszabályi előírásoknak: megfelel.

IV. A vizsgált intézmény munkájának összefoglaló értékelése, minősítése:

A nagysápi Szent Borbála Idősek Otthona a megye legjobb tárgyi feltételeivel rendelkező szociális intézménye. Fenntartója szociális vállalkozó, aki évről-évre fejlesztést, korszerűsítést hajt végre, a legkorszerűbb technikát alkalmazva.

Maga az intézmény két, egymástól távolabb álló épületből áll, a két épület eltérő építészeti adottságú, és eltérő feltételekkel nyújt teljes körű ellátást. Az új épületekben magasabb komfortfokozatot nyújtó lakosztályok találhatók. A régebbi épület is ízlésesen kialakított, de folyosói keskenyek és nem túl világosak. Az Otthon 44 fő részére nyújt emelt szintű ellátást.

Épületenként a kiszolgáló helyiségek biztosítottak, egyedül a fodrászatnak nincs külön helyisége.

A fenntartó a lakókkal határozatlan időre szóló megállapodást köt, ezt megelőzi egy 30 napos próbaidő. A régebben alkalmazott egyszeri használatbavételi díjat a fenntartó néhány hónapja nem kéri, un. díjpótlékot vezetett be, mely az elhelyezés körülményei szerint differenciált, a személyi térítési díjhoz hasonlóan.

A nyilvántartások számítógépen találhatók, az adatokat havonta kinyomtatják. A kézzel vezetett dokumentumokban csak apróbb hiányosságok fordulnak elő, az átadó-eseménynapló sorszámozott, de nem hitelesített, ugyanilyen a gyógyszerelő füzet is. Az egyéni gondozási tervről a mentálhigiénés munkatárs aláírása hiányzik. Egyébként ezeket az adatokat számítógépen is nyilvántartják.

A dolgozók létszáma megfelelő, a nővérek közül a 3 szakképzetlen nővér szociális gondozó és ápolói tanfolyamot végez. A mentálhigiénés munkatársak szociális képzettséggel nem rendelkeznek, de a közeljövőben beiskolázásuk megtörténik.

A szakmai munka jónak ítélhető, a feltételek maximálisan biztosítottak. Tekintettel a dementáltak magas arányára – a fenntartó újabb fejlesztést tervez, új részleg kialakításával. A szervezeti forma hamarosan változik, a magánotthon Kht-vá alakul.

V. Javasolt szakmai intézkedések:

1. Az intézményvezető sürgős és soron kívüli intézkedése javasolt: Nincs javaslat.

Az intézményvezető rövidtávú intézkedése javasolt: A mentálhigiénés dolgozók beiskolázása a szakirányú alapképzettség megszerzésére.

Az intézményvezető közép- és hosszú távú intézkedése javasolt: Nincs javaslat.

2. A fenntartó sürgős és soron kívüli intézkedése javasolt: Nincs javaslat.

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (Módszertani Osztály), Tata –
Rácz Tiborné, Gyenizse Lászlóné
2003. október 15., szerda

A szociális törvény és végrehajtási rendeleteinek hatása egy magánintézmény fenntartójára
a nagysápi Szent Borbála Idősek Otthonában

Konzulensi vélemény:

A hallgató a munkavégzésével összefüggésben jelölte meg szakdolgozata tartalmát, egy igen kényes és az utóbbi időben sajnos aktuális témát illetően. A szociális szolgáltatások vállalkozási formában történő ellátása számos kérdéssel terhelt, különösen a költségvetési törvény 2004. január 1-től bevezetendő új szabályát illetően, amely jelentős forráscsökkentést okoz a szociális vállalkozók körében. A hallgató alaposan, és minden oldalról körüljárja az intézmény fenntartással járó összes problémát, azok hatását az ellátás színvonalára és annak biztosítására vonatkozóan. Érezhető, hogy ismeretei lényegesen túlmutatnak a szakirodalom, vagy a jogszabályi rendelkezések puszta elemzésén, az idősek otthona működtetésével kapcsolatos minden problémát gyakorlatiasan mutat be. Ugyanakkor dolgozatában megfelelően használja a szociális törvény és végrehajtási rendeleteinek fogalomrendszerét, jól ismeri a hatályos szabályozás minden buktatóját és nehézségét. Bár a dolgozat hangvételén kissé átvonul egy „keserű” hangvétel, ez azonban az intézmény működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásának nehézsége miatt még érthető.

Javasolt érdemjegy: jeles (5)

Dr. Kovács Zsolt

Opponensi vélemény:

A hallgató nagyon aktuális, érdekes problémát mutat be, melyben való személyes érintettsége folytán az érzelmi fűtöttség is megjelenik. Mindezek ellenére végig tárgyilagos marad, igyekszik a helyzet tényszerű bemutatására.

Jelentős szakirodalmi hivatkozással támasztja alá a téma napi aktualitását, annak társadalmi jelentőségét, s a kapcsolódó alkotmányos problémákat.

Érezhető a dolgozatban a törvényekben, jogszabályokban való jártasság, az azokban lévő összefüggések vagy éppen összefüggéstelenségek értelmezése.

Stílusa korrekt és megnyerő, a témát több oldalról körüljárva végig fenntartja az olvasó érdeklődését.

Külön érdeme a dolgozatnak, hogy saját véleménye mellett megkérdezi a „sorstársakat” is, ezzel is jelezve, hogy nem egyedi és egyéni problémáról van szó, bár a következmények nagyon is hatással lehetnek az egyénre, egészen pontosan az egyéni egzisztenciára. Ennek ellenére a dolgozatból sokkal inkább a szakmai elhivatottság olvasható ki, mintsem az egyéni kétségbeesés vagy az egzisztenciális félelem, még ha ez teljesen jogosan érezhető is.

Összefoglalva: a dolgozat szerkezetét tekintve jól felépített, logikus. Megjelenésében esztétikus. A téma feldolgozása korrekt, széleskörű szakirodalommal és jogszabályi ismerettel alátámasztott. Kifejezetten érdekes olvasmány, mely teljes mértékben alkalmas a megjelentetésre is. Az általam javasolt érdemjegy jeles (5).

Diplomamunka – Pánczél István
2003. április 3., csütörtök

Menedékben is függetlenül
Idősek Otthona egyéni vállalkozásban –
A kötelező liftnek külön üvegtornyot kellett építeni
Pánczél István eredetileg panziót vagy éttermet szeretett volna nyitni

– Az a baj, hogy a közvetlen szomszédaim többnyire idősek, jobbára csak magukkal vannak elfoglalva. Engem meg érdekelnek a világ dolgai, legszívesebben jönnék-mennék, ha eldobhatnám a könyökmankóimat. Most meg, egy kisebb baleset miatt, éppen nem is látok jól. De azért nyüzsgök, nem adom fel. Hát nincs igazam? – kérdez rám a 85 éves Mispál Árpádné.

Rózsa néni a legrégebbi lakó a nagysápi Szent Borbála Idősek Otthonában. Az első lakók egyikeként még 1996-ban érkezett a Komárom-Esztergom megyei alig másfél ezres lakosú kis település határában, a Granárium-dombon megépült intézménybe, ahonnét pazar kilátás nyílik a Gerecse-hegységre és az alatta meghúzódó völgyekre.

– E látvány adta a végső lökést ahhoz, hogy amikor örökség révén egy kis pénzhez jutottam, véget vessek magányomnak – megboldogult férjem 1976-ban halt meg -, hogy ne legyek a lányom terhére, aki amúgy is messze lakott tőlem, Budapesten. No meg mindaz, amit ellátásként, szolgáltatásként ígértek.

– S nem csalódott?

– Hát itt lennék még? Szó, ami szó, míg kevesebben voltunk, amíg az apartmanszárny meg nem épült, s nem lettünk kétszer annyian, mint kezdetben, nagyobb figyelemmel vettek körül bennünket. Meg aztán a koszt is lehetne jobb. Persze, ha kell, kiegészítem ezzel-azzal. No nem a nyugdíjból, mert sajnos ami a 61 ezer forintból megmarad, miután 80 százalékát leveszi az Otthon, az többnyire elmegy a gyógyszerekre. A lányom hoz ezt-azt, amikor meglátogat. Havonta egyszer. Többször nem is kell, elvagyok én itt. Hol olvasok – a könyveim egy részét magammal hoztam -, hol tévézek, hol meg tervezgetem, miként is keljek útra. Legközelebb a papunkkal Máriaremetére. Hát nem lesz könnyű megszervezni!

Belejött a tanulásba

A Kassán született, majd férjhez menetele után Magyarországon, Szerencsen megtelepedett Rózsa néni 32 évig vezető védőnőként dolgozott. Így aztán meglehetősen nagy érdeklődéssel – és mondhatni, szakmai „kritikusként” is – szemléli az Idősek Otthonában történteket, az itt folyó munkát. Van mit. A Szent Borbála Idősek Otthona ugyanis egyéni vállalkozásként működő, szociális ellátást nyújtó magánintézmény. Hasonló mindössze három található Komárom-Esztergom megyében.

– Eredetileg egy panziót, éttermet szerettem volna megépíteni a helyi mezőgazdasági szövetkezettől a résztulajdon megváltásaként kapott 15 ezer négyzetméteres telken, ahol egy magtárépület állt – idézi a kezdeteket Pánczél István, az intézmény tulajdonosa, vezetője. – Aztán az önkormányzat kérésére – a falubeliek tartottak attól, hogy idővel diszkó is lesz itt, nem messze a temetőtől -, a feleségem biztatására is változtattam a funkción, s belevágtam az Otthon megépítésébe. Mi tagadás, nem tudtam, mire vállalkoztam!

A megannyi hivatalos ügyintézés, a rendeletek, előírások állandó változása már-már kedvét is szegték a termelőszövetkezetben műszaki vezetőként, majd később fémtömegcikk-gyártóként dolgozó vállalkozónak. Amikor a lebontott magtár helyébe megépítette az első 31 férőhelyes, többszintes Otthont, napvilágot látott ugyanis az a törvény, hogy lift nélkül nem működtetheti. Kénytelen volt egy üvegtoronnyal kiegészíteni, helyet biztosítva a felvonónak. Igaz, ma már ez az egyik látványossága az épületnek. Nem kis gondot okozott az a rendelet sem, hogy a szociális létesítmények fenntartóinak is előírták a szakirányú képzettség megszerzését. Így, bár minden alkalmazottjának megvolt a szükséges végzettsége és gyakorlata, 45 évesen neki is be kellett ülnie az iskolapadba. – Ez még hagyján, csakhogy az előírt képzettség megszerzéséhez háromévi haladékot adott a rendelet, miközben a budapesti Wesley János Lelkészképző Főiskolán a szociális munkás tagozaton – ahová beiratkoztam – négy esztendő kell a diploma megszerzéséhez. A rendelet alkotói erre bizony nem gondoltak. Szerencse, hogy akik a végzettséget „számon kérik”, rugalmasak voltak, s ma már utolsó éves vagyok. A tanulásba pedig olyannyira belejöttem, hogy közben egy kétszer féléves élelmezésvezetői tanfolyam elvégzésére is vállalkoztam. Igaz, a szükség kényszerített erre, hogy a vállalkozásom gazdaságossága érdekében ne kelljen egy élelmezésvezetőt is alkalmaznom. A napokban már le is vizsgáztam.

Teljes az ellátás

A Szent Borbála Idősek Otthona végül is 1996-ra elkészült, sőt az elmúlt években egy apartmanszárnnyal bővült is, így ma már összesen 73 lakóról gondoskodnak az egy-, illetve kétszemélyes szobákban. Az előbbiek 13, illetve 15 négyzetméteresek, 4 négyzetméteres fürdőszobákkal kiegészítve. A kétszemélyesek egyenként 40 négyzetméteres, teraszos apartmanokban kaptak helyet fürdőszobával, teakonyhával, benne főzőlapokkal, mosogatóval, hűtőszekrénnyel. A berendezett lakásokat tulajdonosaik természetesen a magukkal hozott megszokott bútoraikkal is kiegészíthetik. A közösségi életvitelt szolgálják – a klimatizált étterem, büfé mellett – az épületek valamennyi szintjén, a folyosók találkozási pontjaiban kialakított társalgók. A szabadidő hasznos eltöltése, illetve a mentálhigiénés programok lebonyolítása érdekében külön foglalkoztatóhelyiség is rendelkezésre áll. Az intézménynek saját kápolnája is van, ahol a lelkigyakorlatokat az ide kijáró különböző felekezetek képviselői segítik. A pihenőpark egyaránt szolgál díszparkként és „konyhakertként” – a kijelölt helyeken – mindazoknak, akik szeretnek kertészkedni. Az Otthon által biztosított teljes ellátásnak a lakhatás, valamint a gondozási, ápolási terv alapján nyújtott humanizált ellátás mellett része a napi háromszori étkezés, a mosás, takarítás, fűtés, világítás, a hideg-meleg víz, az orvosi ellátás – ebben a rendszeres szűrés, az időskorú betegségek kezelése -, a szobákban a kábeltévés, telefoncsatlakozási lehetőség és a segítségnyújtás a különböző hivatalos ügyek intézésében. Külön térítés ellenében természetesen egyéb szolgáltatások – például női-férfi fodrászat, manikűr-pedikűr – is igénybe vehető. Érdeklődés esetén az Otthon saját kisbuszával csoportos kirándulások is szervezhetők. Az ellátás zavartalan biztosítása 30 főnyi személyzetre vár, akiknek 80 százaléka szakképzett, közülük négyen felsőfokú képzettséggel rendelkeznek.

A hozzájárulási díj fejében a lakó élethosszig tartó használati jogot kap, amely nem örökölhető. Kiköltözés esetén, merthogy ilyen is előfordulhat – legutóbb két lakó az itteni összeismerkedésük után házasságot kötött, s saját otthonba költöztek -, visszafizetik a hozzájárulási díjat. Természetesen nem az egészet, ugyanis ilyenkor 10 évre nevesítik befizetésüket, s leszámítják a nálunk töltött éveket.

– Ha már az anyagiaknál tartunk, mindebből fenntartható az intézmény?

– Költségeinknek nagyjából fele fedezhető a lakók befizetéseiből, másik felét – mint szociális ellátást biztosító intézmény – normatívák alapján az államtól igényelhetjük meg.

A nagysápi Idősek Otthonának az anyagi feltételek teljesítése mellett természetesen csakis azok lehetnek a lakói, akik egészségügyileg is megfelelnek a közösségi együttélés feltételeinek. Így többek között nem fogadhatják a fertőző betegségben szenvedőket, az értelmi fogyatékosokat, a pszichiátriai betegeket.

– Lakóink egészségesek – jegyzi meg Ombodi Erzsébet, az Otthon mentálhigiénés munkatársa -, de már csak idős koruk miatt is megkülönböztetett gondoskodást, egyéni törődést, elbeszélgetést is igényelnek. Átlagéletkoruk egyébként 79 év, a legidősebb 93, a legfiatalabb 49 esztendős. Ez utóbbi mozgáskorlátozott. Sokan úgy vélik, már az is eredmény, ha „elvannak magukkal”, s nemigen mozdulnak ki a szobájukból.

Nem unatkoznak

– Már hogy tehetném? – kapja fel a fejét az utolsó mondat hallatán Baráth István, akinek apartmanjába bekopogtattunk az Otthont járva. – Szinte állandóan a feleségem mellett kell lennem, mivel a betegsége miatt ő ágyhoz kötött. Éppen egy éve jöttünk ide. Itt senkitől sem függünk.

– Ismerték ezt az Otthont?

– A fiam jött ide tájékozódni. Ő intézett mindent, s az anyagiakat is ő rendezi. Persze a nyugdíjunkból, de ha kell, kiegészíti a pénzünket. Főként a gyógyszerkiadások miatt. Nem unatkozunk. Én eljárok az étkezdébe, de a páromnak idehozom mindazt, ami kell neki. Amennyire csak tőlem telik, ellátom, hiszen nem ugráltathatom állandóan a nővéreket. Látja azokat a hatalmas karalábékat? – mutat ki az ablakon a kertbe. – Azokat én termesztettem. Ha jön az unokám, nekiadom. Biztos örülni fog neki.

A nagysápi Szent Borbála Otthon, leszámítva a megépültét követő egy évet, folyamatosan telt házzal működik. Új lakóként fél-egy éves várakozással lehet beköltözni.

Népszabadság (Országos napilap), Közép-Dunántúl – Andrássy Antal
2002. november 4., hétfő

Az időseknél nem kopogtatnak


Ketten panaszkodtak – Huszonnégyen nem adták

 

Az idősek otthonában élők hogyan jutnak hozzá a kopogtatócédulákhoz, illetve hogyan adják le a pártok képviselőinek azokat? Lehet-e kampányolni ezekben az intézményekben? Körképünkben ezekre a kérdésekre kerestünk választ.

Dr. Monostori Imrétől, a megyei választási bizottság elnökétől azt kérdeztük: kampányolhatnak-e a pártok az idősek otthonában? – Miután a lakóknak az az állandó bejelentett lakcíme, ott élnek, lehet például kopogtatócédulákat gyűjteni.

Természetesen az ott dolgozókra ez nem vonatkozik, hiszen munkahelyen nem népszerűsíthetik magukat a pártok – kaptuk a választ. Azt is megtudtuk, ezekben az intézményekben a választáskor – kérésre -, azokhoz az idős emberekhez, akik betegségük miatt nem tudnak elmenni szavazni a választókörzetükbe, mozgó urnát visznek, és leadhatják voksukat.

Kun Sándorné, a komáromi Idősek Otthona és Idősek Otthonháza főnővére: – Lakóink személy szerint kapták meg a választási szelvényeket és a kopogtatócédulákat. Mindenkinek magánügye, akar-e élni állampolgári jogával, és minden idős ember saját maga intézte a kopogtatócédulák sorsát. Észre sem vettük.

A tatabányai Emeltszintű Időskorúak Szociális Otthonából Bebőkné Paveszka Erzsébet helyettes vezető tájékoztatott: – Postai úton érkeztek a kopogtatócédulák. Nálunk minden kis garzonnak külön postaládája van. Akadtak néhányan, akiknek segítettünk, mert nem tudták, mi a teendőjük. Két lakónk panaszkodott – az eset után -, hogy erőszakosan bementek hozzájuk a céduláért, de ők nem adták oda a hívatlan vendégeknek azt. Természetesen sem jogunk, sem szándékunk nem volt, és a választásokkor sem lesz befolyásolni lakóinkat.

Tatán két helyen, a Fényes fasoron és a Kocsi úton működik az Időskorúak Szociális Otthona. Vezetője Demény Gábor: – Személy szerint, névre szólóan kapták meg a lakók a kopogtatócédulákat. Senki nem járt intézményeinkben begyűjteni azokat. Két dolgozó ment mindenkihez, és segített kitölteni a kopogtatócédulákat, ha kérték. Azt tudjuk, huszonnégyen úgy döntöttek, nem adják senkinek a szelvényeiket.

A nagysápi Szent Borbála Idősek Otthonában a hetvenegy lakó saját maga élt a jelölési lehetőséggel. Mint Nehéz Eszter vezetőnő mondta: – Nem is kísértük figyelemmel, mert nem volt téma házon belül a cédulák sorsa.

Idősek Otthona a megyében

Név
Idősek Otthona
Esthajnal Idősek Otthona
Idősek Otthona és Otthonháza
Időskorúak Szociális Otthona
Egyesített Szociális Intézmény
Őszi Napfény Idősek Otthona
Szent György Otthon
Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ
Egyesített Szociális Intézmény
Emeltszintű Időskorúak Otthona
Emeltszintű Időskorúak Otthona
Szent Mihály Idősek Otthona
Szent Borbála Idősek Otthona
Oltalom Időskorúak Otthona
Szatmári Irgalmas Nővérek Szent Vince Idősek Otthona
 Település
Tata
Pilismarót
Komárom
Bársonyos
Esztergom
Kisbér
Tát
Dorog
Tatabánya
Tatabánya
Esztergom
Nyergesújfalu
Nagysáp
Lábatlan
Esztergom
 Lakók száma
156
76
91
88
72
170
68
50
225
49
16
31
73
40
47

24 ÓRA (Komárom-Esztergom Megyei napilap), Megyei Körkép – Tóth Ilona
2002. február 20., szerda

SZIME III. Nemzetközi Konferencia

„Idősügy, idősellátás” szekció
Szekcióvezető: Dr. Talyigás Katalin, szociológus

A plenáris ülésre előterjesztette: Pánczél István

Tisztelt Kolléganők! Tisztelt Kollégák!

A legnagyobb érdeklődést váltotta ki az Önök részéről a témánk, az „Idősügy, idősellátás” szekció munkája, ahol 18 hozzászólás, továbbá kérdések hangzottak el és többen többször is kértek szót. Nagy aktivitás volt jellemző (markáns szekció).

Mindannyian tudjuk, hogy valószínűleg megöregszünk, az öregség mindannyiunkat érinteni fogja, éppen ezért tudatosan kell készülni rá. Cselekedjünk úgy mindennapi munkánk során, hogy amit ma megteszünk ez ügyben azt magunk is élvezhessük! Nem tudjuk, hogy mire öregszünk meg, de tegyünk róla, hogy magunk számára is elfogadható legyen, és ilyen idősellátást próbáljunk meg kialakítani.

Szekciónkban az alábbi témakörök kerültek előtérbe, és részletes feldolgozásra:

 • tanulás
 • aktivitás
 • közbiztonság
 • döntési, választási lehetőségek
 • személyre szóló szolgáltatások, minőség kérdése
 • jövedelmek, anyagi helyzet
 • törvények
 • érdekképviselet

Felvetődött és talán nem először, hogy a mai fiatalok nevelésével is probléma lehet, talán itt kellene kezdeni, hogy időskorban nyugodtan lehessen élni. Felborult a klasszikus családmodell, elválnak egymástól a generációk, szétválnak maguk a családok is és magukra maradnak az idős, beteges emberek, akik arra vártak mindig, hogy eltartsák, gondozzák, ápolják őket a gyerekeik az unokáik ha kell. Romlanak a családi kapcsolatok, romlik a házasság, vele együtt romlik a lakhatás helyzete, a gyerekek helyzete, és vele együtt romlik az idős emberek helyzete is. A családi kapcsolatokat zömmel a pénzhiány kényszeríti nehéz helyzetbe. A társadalom felelőssége legalább akkora, ha nem nagyobb mint a családoké ebben a kérdésben.

…az anyagi helyzet a legsúlyosabb probléma

Nincs biztonságban az anyagi biztonságuk, mert sok esetben a család szétválásával a vagyont is elviszik többnyire, már ami vihető. Pedig számukra az anyagi biztonság érzése nagyon fontos. Fontos tudnia, hogy van még tartaléka, van mihez nyúlnia. Az anyagi biztonságuk meghatározza az életminőségüket. Gondoljunk bele ez mindig is téma volt. A nevelés, az anyagi helyzet, nem sok változás tapasztalható. Az idős ember úgy is segít, hogy átadja lakását a fiataloknak. A legtöbb idős ember számára az egyetlen megélhetési forrás a nyugdíj. A nyugdíjak értékállósága messze elmarad a várttól! Nincs más, csak a család segítő keze, ha teheti és munka mellett kell, hogy jusson energia az odafigyelésre.

Azt kellene alapul venni, hogy egy minimális, garantált családi jövedelem mindenkinek jusson, és belátható időn belül szükség lenne olyan szociális törvény meghozatalára amely ezt kimondja!

Az anyagi biztonság mellet fontos a közbiztonság is, hogy nyugalmat adjon számára akár otthon akár intézményi elhelyezés esetén is.

…aktivitás megőrzése amíg lehet

A társadalom egyenrangú polgárai szeretnének lenni, addig dolgozni ameddig érzik, hogy elég. Lehetne idős embereknek szóló munkaközvetítés, tanulási lehetőségek megadása, hogy ne tekinthessék befejezettnek az életet a nyugdíjaskor elérésével. Továbbra is fontos szerep kell, hogy legyen a kapcsolatteremtés lehetősége. Főiskolai, egyetemi képzés megnyitása idősek előtt. Aktív korban minél inkább kitolni az aktivitást. Ne legyen leírva a nyugdíjas idős ember!

AKTIVITÁS + MUNKA + TANULÁS választási lehetőség OTTHON vagy INTÉZMÉNYBEN

Dönthesse el személyesen, hogy melyik ellátási formát akarja választani. Legyen arányos finanszírozás a nappali ellátás és a bentlakásos intézményi ellátás között. Ne csak anyagi kérdés legyen egy intézményen belül, hogy milyen a szolgáltatás minősége. Legyen emberibb.

…idősápolás a bentlakásos intézményekben

Évtizedes probléma, hogy az OEP nem támogatja az intézményi elhelyezés esetén a betegápolást. Ez a legmunkaigényesebb, legköltségesebb feladat és az otthonainkban 30%-ban fekszenek ilyen ellátottak!

Kérésünk, javaslatunk:

 • a tárcaközi egyeztetéseken legyen ott a SZIME
 • kiszámítható törvénykezést szeretnénk
 • rendszerszemlélettel működő ellátás legyen (igény, igényesség, odafigyelés)
 • valódi partnerkapcsolat alakuljon ki a területen
 • módszertani otthonok vállalják fel az Érdekképviseleti Fórum tagjainak képzését
 • az ellenőrzések legyenek három szempontúak (ellátott, munkatárs, vezető)
 • kezdődjön el a szakma strukturális átalakulása
 • legyen egy egységes érdekképviselet (fenntartói, munkaadói, munkavállalói) szinten, amit a szociális szféra maga szervezzen meg és ne legyen közös az egészségügyével!

Valamikor a Népjóléti Minisztérium kettéválásakor – amikor elkülönült az egészségügy a szociális szférától – az egészségügyi ágazat vitte a maga szakszervezeti táborát. Ma a szociális szférában nincs egy egységes érdekvédelmi tömörülés. Meg is látszik a bérek helyzetén csak meg kell nézni, hogy hol áll az országos szinten – ki se merem mondani.

Utolsó!

A szociális szférában dolgozóknak nincs ma egységesen szervezett érdekképviselete! Hát tegyünk róla, hogy legyen!

Club Aliga
2001. szeptember 27-28.

Otthonteremtők a település peremén
Palota, pázsit, gondoskodás a lerobbant magtár helyén – A kis tóban aranyhalak úsznak, a porták előtt sütkéreznek a lakók

Hangulatos házikók sora szikrázik a júniusi napfényben: megannyi ékszerdoboz. Kőhajításnyira magasodik a főépület. Mesterséges tavacskában valódi aranyhalak úszkálnak. Éltes emberek sétálnak a járdán, örülnek a nyárnak. A Szent Borbála Idősek Otthonában vagyunk.

1993-tól 1996-ig építettük a főépületet egy elhanyagolt magtárból – mondja Pánczél István egyéni vállalkozó. Akkor 31 lakó vehette igénybe az „A” épületet. 1998-ban liftet szereltettünk be a három szintre. Az intézményt édesanyámról neveztem el Borbálának. Tavaly nyolc hónap alatt alakítottuk ki házaspárok részére a „B” épületcsoportot. Decemberre készült el, Borbála-napra. Az engedélyezett létszámunk hatvanegyre nőtt. Dolgozóink szakképzettek, négyen már itt szereztek szakmát szociális gondozói és ápolói szakon, a megyei munkaügyi központ támogatásával. Három, csökkent munkaképességű dolgozónk is van: segédápoló, konyhai kisegítő, illetve takarító munkakörben. Az Otthon egyéni vállalkozásként működő, szociális ellátást nyújtó, bentlakásos intézmény – ha hivatalosan akarunk fogalmazni. A valóságban, reméljük, több annál.

Célunk az igazi otthonteremtés. Lakóink zömmel idősek, de sajnos negyvenegy éves férfi is van köztük. Agyvérzést kapott… Van kilencvenesztendősnél is idősebb néni az Otthonban. Teljes szellemi frissességnek örvend.

A változatos programokról gondoskodnak az üzemeltetők. Minden hétre jut aktuális rendezvény. Közösen ünneplik a névnapokat, születésnapokat. Egyetlen évben sem maradhat ki a farsangi mulatság, nőnapi köszöntő, húsvéti megemlékezés, anyák napja, nemzeti ünnepeink köszöntése, szüreti felvonulás, halottak napi megemlékezés.

A Mikulás is mindig megjelenik december 6-án. Bensőséges, szeretetteljes, betlehemi játékokkal színesített karácsony követi Télapót. Farsang idején pedig jelmezbe öltöznek a bálozók. A programok színesítéséhez kirándulásokat is szerveznek. Az eseményeket házi videocsatornán vetítik le.

Az Otthon felszentelése óta minden hónap első csütörtökjén szentmisét tartanak a kápolnában, s a lelkiek mellett gyógytorna szolgálja a test karbantartását.

Az orvosi ellenőrzés, a fodrász, manikűrös, pedikűrös vizitálása természetes dolog az Otthon életében.

Az idén a megyei közigazgatási hivatal levelet küldött egy vizsgálat eredményeként. Idézünk néhány gondolatot az üzenetből: „…a közelmúltban épült, majd fejlesztett intézmény a megye egyik legjobb feltételekkel működtetett intézménye. Külső-belső környezete igényes, minden szakmai követelménynek megfelel. A hangnem kulturált, a lakók nyitottak.”

Úgy gondoljuk, ezek a megállapítások nem szorulnak különösebb magyarázatra. Pánczél Istvánék jóleső érzéssel veszik tudomásul a hivatali elismerést. Ennél csak egy dolgot tartanak fontosabbnak. Azt, hogy az Otthon lakói elégedettek legyenek.

24 ÓRA (Komárom-Esztergom Megyei napilap), Községről Községre – Az új évezred küszöbén
2001. június 30., szombat

Szent Borbála Idősek Otthonát bemutató videófilm (2001)

Média megjelenés 2011-

Pánczél Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft.:
Közhasznú egyszererűsített éves beszámoló, Közhasznúsági jelentés (2020)

2020. évi beszámoló – Pánczél Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft.
2021. május 31., hétfő

Pánczél Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft.:
Közhasznú egyszererűsített éves beszámoló, Közhasznúsági jelentés (2019)

2019. évi beszámoló – Pánczél Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft.
2020. május 20., szerda

Pánczél Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft.:
Közhasznú egyszererűsített éves beszámoló, Közhasznúsági jelentés (2018)

2018. évi beszámoló – Pánczél Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft.
2019. május 27., hétfő

Pánczél Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft.:
Közhasznú egyszererűsített éves beszámoló, Közhasznúsági jelentés (2017)

2017. évi beszámoló – Pánczél Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft.
2018. május 23., péntek

Pánczél Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft.:
Közhasznú egyszererűsített éves beszámoló, Közhasznúsági jelentés (2016)

2016. évi beszámoló – Pánczél Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft.
2017. május 23., péntek

Pánczél Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft.:
Közhasznú egyszererűsített éves beszámoló, Közhasznúsági jelentés (2015)

2015. évi beszámoló – Pánczél Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft.
2016. május 30., péntek

Pánczél Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft.:
Közhasznú egyszererűsített éves beszámoló, Közhasznúsági jelentés (2014)

2014. évi beszámoló – Pánczél Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft.
2015. május 29., péntek

Pánczél Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft.:
Közhasznú egyszererűsített éves beszámoló, Közhasznúsági jelentés (2013)

2013. évi beszámoló – Pánczél Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft.
2014. május 30., péntek

Pánczél Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft.:
Közhasznú egyszererűsített éves beszámoló, Közhasznúsági jelentés (2012)

2012. évi beszámoló – Pánczél Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft.
2013. május 30., csütörtök

Pánczél Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft.:
Közhasznú egyszererűsített éves beszámoló, Közhasznúsági jelentés (2011)

2011. évi beszámoló – Pánczél Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft.
2012. május 23., szerda

„15 éves a nagysápi Szent Borbála Idősek Otthona” –
Pánczél István, intézményvezető születésnapi köszöntője

A nagysápi Szent Borbála Idősek Otthona 1996-tól 2003-ig szociális vállalkozásként, majd 2004-től kiemelten közhasznú formában működő, szociális ellátást nyújtó bentlakásos intézmény, majd jelenleg nonprofit társaság, ha hivatalosan akarok fogalmazni – a valóságban, azonban remélem több annál.

Úgy gondolom, sokan nem tudják, hogy az intézményt édesanyámról neveztem el Borbálának.

Ellátási területünk az egész ország, de ahogyan az idő múlik felettünk, úgy egyre közelebbről érkeznek a lakóink Nagysápra. Kiemelhető, hogy Budapest közelsége miatt 80%-ban innen érkeznek.

Célom: az igazi otthonteremtés!

1993-tól 1996-ig építettem át a főépületet egy elhanyagolt magtárból. Akkor 31 lakó vehette igénybe az “A” épületet. A térítési díj ekkor 16.500,- Ft volt. 1998-ban liftet szereltettem be a három szintre. 2000-ben nyolc hónap alatt alakítottam ki házaspárok részére a “B” épületcsoportot. Decemberre készült el, Borbála-napra. Az engedélyezett létszám 61 főre nőtt, mára pedig 80 fős nagy részben ápolást-gondozást nyújtó, valamint 5 fő részére átmeneti ellátást biztosító bentlakásos intézmény lett. Minden eltelt év új kihívást jelentett, beruházást, bővítést, felújítást, újabbnál újabb tárgyi eszközöket. Felsorolni is sok lenne. Ezek között élünk, élvezzük őket.

Nem úgy kívánom méltatni a Nagysápon befektetett közel húszévi munkámat, hogy az egyszerűen a szerencsének köszönhető mert ez így nem igaz! Ez annál is több. Több évtized lemondás, munka, megfeszített tempón 100%-os pörgés, mert így érzem jól magam. Aki ismer, tudja, hogy következetesen kitartóan nagy szorgalommal végzem a napi operatív teendőimet, ma tálán már nem annyira, mert vallom: így nem nehéz a munka számomra, hanem öröm! Kis mozaikokból állt össze az az egész kép, amelyet ma itt látunk a falu határában. Kemény áldozatos és kitartó munka, biztos családi háttér nélkül nehéz lenne mindezekről beszélni, bemutatni ezt az életképet, épületeket, környezetet megtöltve szakmai tartalommal, otthonnal, jelen lenni egy településen munkaadóként huszonöt család megélhetési lehetőségeit folyamatosan biztosítani, akik zömmel Nagysápon, Bajnán, és a környező településeken élnek.

Élve a lehetőséggel ezúton is szeretném megköszönöm feleségemnek, családomnak, hogy mellettem maradtak, támogattak, folyamatosan segítséget adnak ehhez a szép munkához!

A leghűségesebb, a legrégebbi munkatársaim megemlítésétől nem tekinthetek el, mert Ők tanítják be folyamatosan a megújuló személyzetet, nagy szakmai hozzáértéssel végzik nehéz, fáradságos munkájukat. Köszönöm nekik!

Nagy felelősség is társul ehhez egyúttal, ezt is kell tudni vállalni. Működtetés tekintetében sok a feladat, nincs jogbiztonság, nem szektor semleges a finanszírozás és állandóan változnak az idevonatkozó jogszabályok, az idős emberek eközben nyugalomra és a megígért “igazi otthonra” vágynak, joggal!

Folyamatos megújuló tanulás nélkül nem tudnám ma az eredményeimet méltatni. Közel harmincéves volt az érettségi bizonyítványom, amikor ismét tanulni kezdtem, munka család, és az otthon bővítése mellett. Azért mondom el ezeket a gondolatokat, mert tanulni sosem késő, az élet rákényszerít, a jogszabály előír, és aki nem alkalmazkodik, az lemarad! És mi lett az eredménye a tanulásnak? Főiskolai diploma, nyelvtudás, majd erre épült egy idősellátási szociális szakvizsga, élelmezésvezetői képesítés, ellátott jogi tanfolyam, és a második diploma lobbi szakértői szakon a Corvinus egyetemen. Az elmúlt évek öt szakma megszerzésére adtak lehetőséget, ami egyáltalán nem a szerencsének köszönhető! Mindemellett folyamatos országos ágazati szakmai érdekérvényesítő tevékenység, konferenciák, szakmai anyagok cikkek, szervezeti tagságok, amelyek lekötötték az intézményi munka mellett a hétköznapjaimat, de ma már elsősorban csak a gazdasági feladatokra koncentrálok, mert ez jelenti a legnagyobb kihívást!

Ez a munka csak úgy látható el, ha jó és képzett munkatársakkal veszi magát körbe az ember, és ne érdekelje az, hogy többet is tudhatnak nála, mert ez kulcskérdés, ez az igazi érték: együtt-egymásért mindent a lakókért a humanizált szolgáltatások nyújtásával. Ha nem ez lenne a filozófiám, akkor nem tartanák itt! Munkatársaim szakképzettek, megfelelnek a szakmai követelményeknek, többen már itt szereztek szakmát szociális gondozói és ápolói szakon. Több, csökkent munkaképességű dolgozó is kapott álláslehetőséget folyamatosan: segédápoló, konyhai kisegítő, illetve takarító munkakörökben. Fő célként az idős emberek utolsó éveinek minél magasabb színvonalú, gondtalan eltöltését tűztem ki. Munkatársaimmal emberi értékekre helyezzük a legmagasabb hangsúlyt, amit a társaság valamennyi munkatársa nemcsak a mindennapi munkájában, hanem az egész életszemléletében is igyekszik kinyilvánítani. Számomra elsőrendű kérdés, hogy a munkatársaim, “a kolléganők” jól érezzék magukat a munkahelyükön, bátran merjenek problémájukkal felkeresni, jó légkörben megfelelő tárgyi eszközök biztosítása mellett dolgozzanak. Minden dolgozónk bérezése, pótléka, juttatása megfelel a mai gazdasági jogi szabályozási elvárásoknak, és az itt eltöltött idő függvényében biztos nyugdíjra számíthatnak!

Köszönöm mindazon lakónknak és hozzátartozóiknak, akik itt laktak, és itt élnek nálunk, hogy bennünket választottak. Nagy bizalommal fordulnak felénk és elképzeléseiket illetően nem csalódtak bennünk. Minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy jól érezzék itt magukat, Önökért vagyunk, védjük, óvjuk minden lakónkat és azt kívánjuk: élvezzék biztonságban hátralévő éveiket!

És ami fontos: az odafigyelés, a rálátás, a folyamatos párbeszéd, ebben az “eltárgyiasult”, egyúttal szép környezetben, amit meg kell adnunk, és amit meg kell kapnia minden lakónknak!

Pánczél István
ügyvezető igazgató
Pánczél Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft.

2011. június 15., szerda

Pánczél Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft.:
Közhasznú egyszererűsített éves beszámoló, Közhasznúsági jelentés (2010)

2010. évi beszámoló – Pánczél Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft.
2011. május 2., hétfő